Riksantikvaren

Riksantikvaren er direktorat for kulturminneforvaltning og faglig rådgiver for Klima- og miljødepartementet i utviklingen av den statlige kulturminnepolitikken. Riksantikvaren forvalter statlige midler for støtte til kulturminner.

Riksantikvaren

Riksantikvaren fordeler en statlig tilskuddsordning for kulturminner, og en for fartøyvern spesielt. Tilskuddsmidlene blir bevilget av Stortinget hvert år, over Klima- og miljødepartementets budsjett.

Riksantikvaren har tilskuddsordninger for fartøyer, bygninger, og teknisk/industrielle kulturminner.


Les mer om hvordan du søker her