Tradisjoner

Tenk hvilken fantastisk kulturskatt folk har utviklet ved å leve langs den norske kyststripa! Få andre land i verden har en kyst som er halvannen gang jordas omkrets der det har bodd folk gjennom ti tusen år. En forståelse for historien gir bedre forutsetninger for å forme framtida. Kjennskap til lokalhistorie gir også folk en sterkere tilknytning til sitt lokalsamfunn.

Godt sjømannskap læres videre

Foto: Dag A. Larsen

Kystlagene avgjør selv hva de ønsker å fokusere på, og alle tar de utgangspunkt i sin lokale kystkultur- og historie. Vi er opptatt av å sidestille den immaterielle kulturarven med de håndfaste kulturminnene, og i kystlagene holdes et bredt spekter av kulturarv i live. I kystlagene finnes kunnskap og ferdigheter innen de fleste håndverksfag med tilknytning til kysten. Dette er beskrevet her.

Mange kystlag har også mattradisjoner, sanking, foredling og tilbereding av mat fra havet som en viktig del av sin aktivitet.

Musikk- og fortellertradisjoner holdes i hevd, og visesang er en viktig del av mange kystlags repertoar. I 2014 ga Forbundet KYSTEN ut Kystsangboka i samarbeid med Noteforlaget. Boka inneholder sanger fra hele kysten, plukket ut av kystlagene, og kommer i ny og revidert utgave i løpet av 2019.

I kystlagene forvaltes kunnskapen om tradisjonelt sjømannskap og navigasjon, om gamle fiskemetoder, og om samspill mellom de sjøfarende og naturkreftene. Norges kyst er lang og fjordene er dype. Vi tar vare på hele historien - gjennom bruk.