Håndverk

De tradisjonelle håndverkene må videreformidles for å kunne ta vare på kystens kulturminner på sjø og land. Tusenårig kunnskapsutvikling trengs også i framtidens samfunn. Dessuten er gamle håndverk hyggelig å holde på med!

Vi tar vare på håndverkstradisjonene på kysten. Foto: Arne-Terje Sæter/KASAVI

Foto: Arne-Terje Sæter/KASAVI

I kystlagene holdes kystens håndverkstradisjoner i hevd, og læres videre i sosiale arbeidsfellesskap. Kunnskapsoverføringen skjer gjennom praktiske prosjekter hvor de mindre erfarne i dugnadsgjengen læres opp mens man jobber med kystlagets båter og bygninger.

Kystlagene mottar voksenopplæringsmidler til sin kursvirksomhet gjennom Forbundet KYSTENs medlemskap i Studieforbundet Kultur og Tradisjon. I kystlagene avholdes rundt 5000 kurstimer per år, og det undervises i blant annet båtbygging, tauarbeider, seilsøm, ullarbeider, smie, dieselmotorer og tradisjonsmat fra havet.

Mange kystlag har egne håndverksgrupper med verksteder egnet for formålet. Demonstrasjoner av tradisjonelle håndverk er en fast del av våre stevner og andre arrangementer.

I 2014 innledet vi en spesiell satsning på tradisjonsbåtbygging, for å sikre at denne kunnskapen tas vare på for fremtiden. Les mer her.

Forbundet KYSTEN er fra tid til annen representert i utvalg og arbeidsgrupper som er med å forme politikken rundt de praktiske yrkesfagene. Vi er også høringsinstans i saker som gjelder dette feltet.