Båter

Norske bruksbåter er viktige kulturminner som vi trenger for å forstå hvor vi kommer fra. Og så er de jo så vakre! Kysten er i endring. Vi mener det er viktig å ta vare på noen båter som har vært brukt til fiske og fangst, frakt, transport, redningsarbeid, losvirksomhet og alt annet folk har levd av.

Grunnlovskonvoien i 2014

Foto: Rune Alstedt

Kystlagene tar vare på over 700 båter og fartøyer i alle størrelser. I fellesskap setter vi i stand og vedlikeholder små åpne ro- og seilbåter, tresnekker, store fiskefartøyer, jekter, skuter, ferger og skøyter av alle slag. Båtene brukes av kystlagene til aktivt og sosialt kystfriluftsliv, men også til formidling av kystkultur og historie. Forbundet KYSTEN skaper sosiale møteplasser for alle som elsker gamle båter.

Forbundet KYSTEN jobber med å registrere hvilke båttyper vi har, og hvilke som er blitt sjeldne. Prosjektet Tradisjonsbåtregisteret er knyttet til Lokalhistoriewiki, og er et samarbeid med Riksantikvaren og Lokalhistorisk institutt.
Sammen med Norsk Forening for Fartøyvern bidrar vi til Riksantikvarens arbeid med Nasjonal verneplan for fartøyer. Vi arbeider også politisk for å få mer midler til fartøyvern, for gode havnefasiliteter til kystlagenes aktivitet, og for et bedre tilpasset regelverk.

Forbundet KYSTEN er høringsinstans i alle saker som omhandler kulturminnevern på kysten.