Kurs og opplæring

I kystlagene finnes mye kompetanse på kystkultur og fartøyvern, bygningsvern, håndverk, sjømannskap, kystfriluftsliv, mattradisjoner og mye annet. Og det holdes kurs i det meste!

På prambyggerkurs i Kystlaget Øster Riisøer

Foto: Trond Svenningsen

Kurs i regi av kystlagene
Vil du gå på kurs? Her er en nasjonal oversikt over kystlagenes registrerte kurs. Du kan også sjekke med ditt lokale kystlag hva som står på programmet fremover, eller ta et initiativ og se om dere kan finne en kurslærer i kystlaget.

Kystlagene mottar voksenopplæringsmidler fra Studieforbundet kultur og tradisjon. Kursaktiviteten i kystlagene øker fra år til år, så stadig fler får ny kunnskap og nye ferdigheter gjennom kystlaget sitt.

Kurs i regi av Forbundet KYSTEN
Forbundet KYSTEN arrangerer hvert år flere kurs og seminarer for kystlagene, og noen som er åpne for alle:

Råseilseminaret - ambulerende fagseminar om tradisjonelle bruksbåter. (Hver september).

Modulbasert trebåtbyggeropplæring - samlingsbasert opplæring i forskjellige aspekter av trebåtbyggerfaget. Dette gjør vi sammen med Studieforbundet kultur og tradisjon, og fagfolk hos Hardanger Fartøyvernsenter, Museet Kystens Arv og Risør Trebåtbyggeri.

Regionale kystlagsseminarer - for tillitsvalgte i kystlagene i en region. (To hver høst).

Landsdekkende kystlagsseminar - for kystlagsfolk fra hele landet. Forskjellige tema. (April hvert annet år, mellom landsmøtene.)