Hvordan starte nytt kystlag?

Er dere en gjeng som ønsker å danne et nytt kystlag tilknyttet Forbundet KYSTEN? Så flott! Her er en enkel oppskrift.

De fleste som har vært gjennom prosessen med å få igang og drive et kystlag, sier det er morsomt og givende, og at man kommer i kontakt med mange med samme interesse for kystkultur. Man trenger ingen spesiell kunnskap for å starte et nytt kystlag annet enn at man er interessert i de sakene som organisasjonen arbeider med. En måte å gå fram på for å starte et nytt kystlag kan være:

1. Samle en gruppe med interesserte som er villige til å ta på seg ansvaret med å få igang et kystlag gjennom å danne et interimstyre. Det må lages et forslag til vedtekter for kystlaget som stemmer overens med hva Forbundet KYSTEN står for. Utgangspunktet må være de mønstervedtekter som er vedtatt for lokallag i Forbundet KYSTEN. De finner du her.

2. Bestemme tid og sted for et stiftelsesmøte og annonsere dette bredt, slik at alle kystkulturinteresserte kan få anledning til å møte. Ta gjerne kontakt med lokalpressen for litt hjelp med å spre nyheten om et kystlag i støpeskjeen. Kontakt gjerne andre kystkulturinteresserte som museer, fartøyeiere, båtforeninger osv. Ta kontakt med sentralleddet i Forbundet KYSTEN hvis dere ønsker at en fra oss skal komme og fortelle om hva organisasjonen står for og arbeider med.

3. Vi har en del medlemmer som av forskjellige grunner er direktemedlemmer i Forbundet KYSTEN, altså som ikke er tilknyttet et lokalt lag. Sekretariat kan bistå med adressene til våre direktemedlemmer i det geografisk området hvor dere skal ha deres aktivitet. Kanskje vil de være med i det nye kystlaget?

4. Den første medlemslisten til det nye kystlaget bør gjøres ferdig etter det første møtet hvor alle som er interesserte i å være med skriver seg på. Når post/bankgirokonto er opprettet, kan medlemslisten sendes Forbundet KYSTEN og sekretariatet vil sørge for at medlemskort og kontingentkrav lages og sendes ut.

5. Forbundet KYSTEN kan støtte opprettelsen av nytt kystlag med inntil 5000 kroner. Send oss en søknad, og legg ved vedtekter for det nye kystlaget og referat fra stiftelsesmøtet, hvor det går fram at kystlaget er dannet og hvem som sitter i styret. Send søknaden til forbundet@kysten.no.

Vi hjelper gjerne til! Ta kontakt med sekretariatet på 22424282 eller forbundet@kysten.no