Fyr for alle - driftig dugnadsgjeng åpner enda et fyr

- Vi står på og drømmer om den dagen vi kan åpne opp dette vakre fyret som overnattingssted for allmennheten, sier ildsjel Terje Nalum i Kystlaget Fredriksvern. Tvistein fyr er det tredje han går løs på.

Tvistein fyr
Tvistein fyr ligger på en holme langt ut i havet og er det tredje i rekken av fyr som Kystlaget Fredriksvern har engasjert seg i.


Smakebit fra tidsskriftet KYSTEN nr.3/2017 - Tekst og foto: Marius Morstøl Jenssen

Tvisteins venner gjennomfører tusenvis av dugnadstimer for å gjenreise Tvistein fyr, som forfalt voldsomt etter at det ble ubemannet i 1988. Drivergruppa består av Kystlaget Fredriksvern, Anvik Bygdelag og Brunlanes jeger- og fiskerforening. Sammen vil de åpne opp det tredje i rekken av fyr i farvannene rundt Stavern i Vestfold.

Kystlaget Fredriksvern i Stavern har i mange år samarbeidet med Gokstad kystlag i Sandefjord om restaurering og drift av Svenner fyr. I de seinere årene har fyret på Stavernsodden like ved Stavern tatt mye tid for Kystlaget Fredriksvern. Nå har de også gått løs på den svære oppgaven med å restaurere Tvistein fyr, som står på den ene av to holmer i åpent hav tre kilometer sørøst for den gamle loshavnen Nevlunghavn.

Fyrvoktere hindret forfall
Fyret ble bygd på den østre av Tvisteinholmene i 1908. Jerntårnet hadde oljefyring 17 meter over høyeste vannstand. Det lyste 13,2 nautiske mil, og det ble installert tåkehorn. Betjentene ble stasjonert på fyret, i den første tida hadde de familiene sine med seg.

I 1951 ble det bygd et nytt tårn, fyret ble elektrifisert og diafon tåkesignal ble tatt i bruk. Da ble det nødvendig å øke betjeningen, og det ble bygd en ny familiebolig. Mot slutten av 1950-tallet ble fyrstasjonen omgjort til en turnusstasjon, og det innebar at familiene ikke lenger var med.

 - Vi var tre mann som jobbet turnus som fyrbetjenter i 1988, forteller Jan Fredrik Nilsen. Han var fyrbetjent på Tvistein fyr fra 1982 til fyret ble automatisert i 1988. Tåkeluren forsvant på samme tid.

Det store forfallet begynte da fyrbetjeningen forlot øya. Oslo kommune ved Rusmiddeletaten og Stensløkka ressurssenter leide fyrstasjonen fra 1990 til 2007.

 - Det er veldig værhardt på fyret. Når lite vedlikeholdes, blir det raskt et stort etterslep i restaureringen. Da folk jobbet og bodde der, var det ikke bare fyrvokteroppgaver og meteorologisk rapportering de utførte. De holdt også hele tida husene ved like ved å pusse, male, fikse tekniske ting og utføre små reparasjoner, sier Terje Nalum i kystlaget.

Tvistein fyr ble ikke fredet, slik som Stavernsodden og Svenner, noe som ville ha medført muligheter til å søke penger fra offentlige myndigheter. Det var derfor langt fra noen selvfølge at drømmen om å åpne opp Tvistein fyr som overnattingssted for allmennheten skulle realiseres. Hverken Direktoratet for naturforvaltning eller Larvik kommune var interessert i å overta fyret.

 - Det som var aller viktigst for oss i Tvisteins venner var at Kystverket ikke solgte Tvistein til private. En privat eier vil sannsynligvis legge beslag på brygga, og gjøre det nærmest umulig for alle andre å legge i land. For at vi skulle få til en intensjonsavtale i 2006, endte det med at Larvik kommune ble garantist, mens vi fikk muligheten til å forvalte eiendommen, sier Nalum.

Frivillige på Tvistein fyr
Blant de ivrigste i drivergruppa på Tvistein fyr er Terje Nalum fra Kystlaget Fredriksvern (i midten), Kjell Arne Heyn t.v. og Tom Roar Bach fra Brulanes jeger- og fiskeerforening. Alle har et livslangt forhold til fyret, og er opptatt av at allmennheten skal ha tilgang til holmene i havet.


Kompetente frivillige

På Tvistein fyr er det fem bygninger: maskinhuset med tårn og fyrlykt, hovedhuset, sjefsbua, uthuset og naustet. Kystverket eier bygningene og Forsvarsbygg tomten.

 - Vi kom ikke i gang med dugnadsarbeidet før i 2012. Tidlig pusset vi opp uthuset, der vi la til rette med ti sengeplasser, som dugnadsgjengen senere har tatt i bruk flere ganger, sier Nalum.

Siden har det blitt mye mer arbeid: Tvisteins venner har fikset kledning på brygga, de har hatt service på løfteredskap, lagt ut fortøyninger og kjørt ut gass. 

 – Helt nødvendig for oss for å komme godt i gang, var at vi fikk økonomisk støtte fra prosjekter på Svenner og Stavernsodden til å reparere sisternen og ta andre litt tyngre løft, sier han.

Kompetansen og erfaringen har vært stor under restaureringen på den værutsatte øya. Snekkere, mekanikere og elektrikere har deltatt på dugnader. Riktige materialer er viktig, og valg av riktig maling er også en utfordring. Dugnadsgjengen har pusset og malt bygninger, gjerder og vinduer, lagt gulv og satt inn nye vinduer og senger.

 - Den harde kjernen som jobber mest, består av seks menn, men mange flere er med på større dugnader. Ved siste årsskifte hadde vi samlet brukt 4359 dugnadstimer, sier Nalum.

 De seks mennene som Terje gjerne vil fremheve er Tom Roar Bach og Kjell Arne Heyn fra Brunlanes jeger- og fiskerforening, Morten Aartun og Endre Tanggaard fra Anvik Bygdelag, og Bjørn Eddie Gundersen og Dag Høibø fra Kystlaget Fredriksvern.

Kystverket er positive til restaureringen og har selv tatt tak i arbeidet. De har lagt et flott nytt skifertak på maskinhuset og pusset opp fyrlykten og tårnet.

Restaureringen av Svenner fyr og åpningen av det som et overnattingssted i kystleden i 2004 var viktig for å få tilgang til enda flere kystledsdestinasjoner.

 - Jeg var med på en del av restaureringen på Svenner, og jeg lærte at man må ta en ting av gangen. Gjør du for mye på en gang, blir det fort kaos. Vi har derfor på Tvistein, forenklet sagt, begynt på toppen av tårnet, for så å bevege oss nedover mot mindre ting, som å male vegger. Kompetansen på kulturvern har vi ivaretatt gjennom erfaring, minst mulig skal erstattes, mest mulig skal tas vare på ved renovering, det gjelder gamle gulv, vegger, utseende og gjenstander, sier han.

Tvisteins venner er medlemmer av Forbundet KYSTEN og Norsk fyrhistorisk forening, som igjen er medlemmer av paraplyorganisasjonen Norges kulturvernforbund. Det forplikter. Hensynet til kystlandskap, kulturhistorie og miljø skal ivaretas.

Tvisteins venner fikk penger fra Sparebankstiftelsen DNB i 2015.

 - Pengene gjorde at vi fikk muligheten til å komme skikkelig i gang med oppussingen av hovedhuset. En hensiktsmessig båt er også kjøpt, noe som ga dugnadsarbeidet vårt et enormt løft. Vi kjøpte den tidligere redningsbåten Norsafe Magnum fra hurtigruta «Kong Harald» og brukte omtrent 300 dugnadstimer på den med å fikse sjøvannsfilteret, motor, lekkasjer og diverse annet. Samtidig fikk vi en rusten kran fra Håkonshella ved Bergen som vi pusset opp og monterte. Dette betød at erfarne båtfolk fra da av kunne, i nær sagt all slags vær, komme seg i land på Tvistein, sier han.

Båten som ble sjøsatt i april 2016, fikk navnet «Tvistein I». Ikke bare er det første båten for fyrstasjonens nye tidsregning, men historisk sett passer det med den tidligere postadressen til øya: Tvistein 1, 3291 Nevlunghavn. - Posten måtte hentes på butikken i Havna, mimrer Nalum.

Tvistein fyr

Friluftsliv i havgapet
De seinere årene har Tvistein vært åpen for folk som vil besøke øya.
 - Folk bader, dykker, fisker, padler, står på vannski, fisker krabbe og kreps og har mye hyggelig samvær. Særlig er dugnadsgjengen og deres familier flinke til å dyrke sosialt fellesskap. Mange lar seg fascinere av beliggenheten mot åpent hav i stille eller storm. Yoga-grupper har besøkt øya, og noen har hatt bryllupsfest. Kajakk-padlere ser vi aller mest av, de er et daglig syn i fint vær, og de vil ha glede av overnattingstilbudet når vi kommer så langt, mener Nalum.

Friske midler fra Sparebankstiftelsen DnB ble mottatt like før jul 2016, så oppussingen vil fortsette til sommeren. Enormt med arbeid er allerede utført for å gjøre det klart til åpning som overnattingssted, men mye skal fortsatt på plass:

 - Det må utarbeides rømningsplaner og settes opp brannanlegg, og vi må ha bedre toaletter. Vi må også legge til rette for et vertskap, for noen må være her og veilede nye gjester, sier han. Antakelig vil det ta et par år før alt er i orden og Tvistein fyr kan innlemmes i kystleden.

Terje Nalum har flere drømmer for fyret:  - I fyrhuset håper jeg at det kan bli et fyrmuseum, med visning av maskiner, bilder og annet utstilt. Her vil folk også få en fantastisk utsikt sørover mot åpent hav, sier han.

Herfra kan du se i retning sørvest forbi Nevlunghavn og Mølen, mot Langesundsfjorden og Telemarks kystlinje, du kan se konturene av Jomfruland, og på en helt klar dag kan man se helt til Portør. Mot nordøst ser du tydelig Svenner og Stavernsodden fyr, men også videre mot Tjølling, Sandefjordsbukta, Færder og Tjøme.

Tvistein er ei vulkansk øy. Fastlandet innenfor er et langstrakt svabergområde som går fra Stavern til Nevlunghavn. Der finnes også en flott kyststi krydret med kulturminner, som for eksempel gravrøyser fra bronsealderen. Mølen lenger vest har rullesteiner og gravhauger fra vikingtida.

Larvikskysten har en enorm befolkningstilvekst om sommeren. Det er et stort potensial for mange besøkende til Tvistein fyr.

Artikkelen er hentet fra vårt medlemsblad tidsskriftet KYSTEN nr.3/2017