Fylkeskystlagene

Flere steder i landet har kystlagene organisert seg i fylkesledd. Dette er et frivillig samarbeidsorgan kystlagene imellom. Her er kontaktinormasjon.

Trøndelag fylkeskystlag
v/ Audun Podsada
Marie Michelets veg 9b
7046 Trondheim
Tlf: 901 85 533
audun.podsada@elektroskandia.no

Hordaland fylkeskystlag
v/ Per Otto Svendsby
Storingavika 79
5174 Mathopen
Tlf: 922 20 895
perotto.svendsby@c2i.net

Rogaland fylkeskystlag
v/ Terje Garvik
Øvre Eidevei 105
4250 Kopervik
Tlf: 476 05 235

Agder fylkeskystlag
Tore Berntsen
Dueknipen 7
4616 Kristiansand
tlf 915 52 860
tore@dueknipen.com