Fradragsberettigede gaver

Privatpersoner og bedrifter kan gi pengegaver til frivillig arbeid og få fratrekk for dette på inntekten før beregning av skatt. Dette for å stimulere til at flere bedrifter og privatpersoner vil hjelpe frivillige organisasjoner økonomisk.

Givere som ønsker å gi pengegaver til et kystlag, kan få fradrag gjennom denne ordningen. Fradrag kan kun kreves for gaver gitt til kystlaget dersom gaven utgjør minst kr. 500. Maksimalt fradrag for gaver til en eller flere organisasjoner er 40 000 kroner per år. Har skatteyteren gitt et større beløp ett år, kan ikke det overskytende kreves fradratt et senere år. Bedrifter og andre organisasjoner kan også gi fradragsberettigede gaver.

For dem som ønsker å gi en gave til kystlaget, må giroen merkes Fradragsberettiget gave til kystlaget, samt givers navn og fødselsnummer. Beløpet settes inn på kystlagets konto.

Gaver til kystlagene registreres gjennom Forbundet KYSTEN sentralt. Sørg for å sende følgende opplysninger til sekretariatet innen 15. januar:

  • givers navn
  • adresse
  • fødselsnummer (organisasjonsnummer for bedrifter og organisasjoner)
  • beløpet som er betalt inn