Den kulturelle skolesekken

Dette er midler til kulturtiltak rettet mot skoleelever. Søknader sendes til fylkeskommunene.

Den kulturelle skolesekken skal legge til rette for at skoleelever i alderen 6 til 19 får tilgang til, kan gjøre seg kjent med og få et positivt forhold til kunst- og kulturuttrykk av alle slag. "Kulturarv" er et eget punkt på listen, noe som gjør mange av kystlagenes aktiviteter rettet mot skoleelever aktuelt for denne ordningen. Den kulturelle skolesekken er bygget på et nært faglig samarbeid mellom skole- og kultursektoren, og en ansvarsfordeling mellom kommuner, fylkeskommuner og departementene.

Kystlag som har skoleopplegg kan kontakte sine respektive fylkeskommuner for mer informasjon. En oversikt over kontaktpersoner i Fylkeskommunene ligger her.

Les mer om Den kulturelle skolesekken her