Tradisjonsbåtkonferansen 2024

Forbundet KYSTEN, Anno museum og Hamar Roklub 1881 inviterer til tradisjonsbåtkonferanse. ​​I år er hovedtemaet innlandsbåter. Sted: Hamar. Dato: 25. og 26. september.

Robåt på Mjøsa. Foto: Valdemar, Pedersen. Mjøsmuseet. Fotografi fra Leif Blichfeldts arkiv, materialet er behandlet av Byhistoriegruppa, Gjøvik Historielag.

Robåt på Mjøsa. Foto: Valdemar, Pedersen. Mjøsmuseet. Fotografi fra Leif Blichfeldts arkiv, materialet er behandlet av Byhistoriegruppa, Gjøvik Historielag.

Forbundet KYSTEN, Anno museum, Hamar Roklub 1881 og Mjøsmuseet inviterer til tradisjonsbåtkonferanse.

Forbundet KYSTENs årlige konferanser og seminarer om kystkultur og fartøyvern er en møteplass og viktig arena for samarbeid og samhandling mellom ulike forvaltningsnivåer, fra stat og fylker til kommuner, samt aktører fra museer, frivillige organisasjoner, tradisjonshåndverkere og utdanningsinstitusjoner

I år er hovedtemaet innlandsbåter

Her er noen av temaene vi ønsker å ta opp på konferansen:

Revitalisering av mjøsbåtkulturen – dokumentasjon, bygging og bruk av mjøsbåt

Kulturarven og båtkulturen knyttet til innsjøer, vassdrag og elver

Kunnskapspotensiale i digital dokumentasjon; digitale metoder, scanning og fotogrammetri, oppmåling og tegning.

Forvaltning av kulturarven knyttet til Mjøsbåt- og innlandsbåt; ansvar, samarbeid, og samhandling (forvaltningen, museene, det frivillige kulturminnevernet m.fl.).

Innlandsbåtkultur – er det kystkultur? Innlegg og diskusjon.

Vi skal også se på innlandsbåter andre steder i landet, blant annet samisk kulturarv knyttet til tradisjonsbåt.

Tradisjon, modernitet og levende kulturarv; Er tradisjonen brutt? Hvor finner vi levende tradisjoner om bygging og bruk?. Kan den revitaliseres eller rekonstrueres etter 3D-modell?

Ny bruk og nye muligheter; friluftsliv, fiske, transport og kommersiell drift

Konferansen er relevant for arbeidet med verneplan for små og åpne båter, UNESCO klinkbåtinskripsjonenog Charter for vern av nordiske klinkbåttradisjoner.

Hamar Roklub 1881 inviterer besøk i klubbhuset og båtsamlingen på Tjuvholmen onsdag ettermiddag den 25.09. Servering.

Her er noen av konferansens innledere: Arne Julsrud Berg (direktør, Mjøsmuseet), Dag Hundstad (instituttleder, Høgskolen i Innlandet), Irene Skauen Sandodden (konservator, Kultur, Innlandet fylkeskommune), Einar Borgfjord (båtbygger, Museet Kystens arv), Sigurd Nielsen (førstekonservator og forskningskoordinator, Anno museum), Emil Holmgren (båtbygger, Anno museum), Kristina Steen (arkeolog, Norsk Maritimt Museum), Sametinget (navn følger), Norsk håndverksinstitutt (navn følger).

Konferansen går over to dager; fra onsdag 25. september kl.11.30 (registrering og enkel lunsj fra kl. 10.30) til torsdag ettermiddag 26. september kl.16.00. Konferansen vil finne sted på Kulturhuset i Hamar. Mer informasjon om program, påmelding, konferanseavgift og overnattingsmuligheter vil snart kunngjøres.

Påmelding e-post til tore@kysten.no. Deltageravgift: Hvis betaling innen 21.08.2024, kr. 1150,- Deltageravgiften etter denne datoen er kr. 1350. Betaling til konto: 7874 06 61085. Merk innbetalingen med navn og «Tradisjonsbåtkonferansen 2024.» Konferanseavgiften dekker deltagelsen på seminaret, enkel lunsj begge dager, kaffe, te og frukt i pausene.

Overnatting Det er flere hoteller som er aktuelle. I skrivende stund er vi dialog med Thon Hotel Viktoria om et godt tilbud. Vi vil publisere informasjon om dette så snart vi vet mer.

Les mer:

Mjøsbåtprosjektet

Charter for vern av nordiske klinkbåttradisjoner