Tradisjonsbåtkonferansen 2024

Forbundet KYSTEN, Anno museum og Hamar Roklub 1881 inviterer til tradisjonsbåtkonferanse. ​​I år er hovedtemaet innlandsbåter.

Robåt på Mjøsa. Foto: Valdemar, Pedersen. Mjøsmuseet. Fotografi fra Leif Blichfeldts arkiv, materialet er behandlet av Byhistoriegruppa, Gjøvik Historielag.

Robåt på Mjøsa. Foto: Valdemar, Pedersen. Mjøsmuseet. Fotografi fra Leif Blichfeldts arkiv, materialet er behandlet av Byhistoriegruppa, Gjøvik Historielag.

Her er noen av temaene vi ønsker å ta opp på konferansen:

  • Revitalisering av mjøsbåtkulturen – dokumentasjon, bygging og bruk av Mjøsbåt.
  • Kulturarven og båtkulturen knyttet til innsjøer, vassdrag og elver – hvor finner vi levende tradisjoner om bygging og bruk?
  • Registrering og oppmåling av båter. Blant annet med bruk av digitale metoder (fotogrammetri og scanning).
  • Konferansen er relevant for både arbeidet med verneplan for små og åpne båter og UNESCO klinkbåtinskripsjonen.

Konferansen går over to dager; fra onsdag formiddag 25. september til torsdag middag 26. september.

Konferansen vil finne sted på Kulturhuset i Hamar. Mer informasjon om program, påmelding, konferanseavgift og overnattingsmuligheter vil snart kunngjøres.

Meld gjerne din interesse nå til e-post: tore@kysten.no.