Tidsskriftet KYSTEN

Ingen andre tidsskrifter dekker kystkultur like grundig som KYSTEN. Vi har 20 000 lesere i hele landet.

Vårt tidsskrift er mer enn et medlemsblad. I hvert nummer skriver kompetente fagpersoner og dyktige formidlere om det de kan best, og de får lov til å gå i dybden. Redaktør Bente Foldvik har et stort nettverk av skribenter som bidrar med godt stoff. I tillegg møter vi både entusiaster og spesialister som er med å forme vårt felt. 

Tidsskriftet KYSTEN kommer ut fem ganger i året, og distribueres til medlemmene våre, samarbeidspartnere, museer og andre relevante institusjoner.

Foldalbruket viser viljestyrke

Fiskebruket er et monument over Finnmarks fiskerihistorie i etterkrigsårene. I dag tar Kjøllefjord kystlag ansvar for det fredede anlegget.

Les artikkel fra nyeste nummer

michelet@250px.jpg#asset:93

Jeg leser KYSTEN fordi hvert nummer gir meg ny innsikt i gammelt håndverk som har med båter og sjø å gjøre. I hvert eneste nummer dukker det opp et eller annet som jeg ikke har hatt peiling på fra før.

— Jon Michelet

Bli medlem

Alle våre medlemmer får tilsendt tidsskriftet Kysten fem ganger i året, i tillegg til mange andre medlemsgoder.

BLI MEDLEM