Stimuleringsmidler 2017

Våren 2017 deler vi ut støtte til gode kystlagsprosjekter knyttet til henholdsvis opplæring på sjøen og inkludering. Send oss en søknad innen 2. mai!

Forbundet KYSTEN ble i 2016 tildelt Stiftelsen UNIs Miljøvernpris for vårt arbeid. 300 000 av pengene som fulgte med prisen vil vi i løpet av våren 2017 dele ut som støtte til gode kystlagsprosjekter knyttet til henholdsvis opplæring på sjøen og inkludering. Kystlagene kan søke på følgende to tilskuddsposter, med frist 2. mai.
Nylig fikk vi også tildelt 150 000 kroner fra Miljødirektoratet som er øremerket "Velkommen om bord". Vi vil dermed dele ut totalt 450 000 kroner, oghåper på mange søknader fra kystlagene!

Ivrig gjeng seiler oselver Foto: Kjell Magnus Økland
Foto: Kjell Magnus Økland

"Lær i leia"
Formål: Fremme kunnskap om båtbruk.
Kunnskap, ferdigheter og godt sjømannskap gjør det både tryggere og morsommere å ferdes på sjøen. Lær bort roing og seiling, båtmanøvrering, navigasjon og sjømannskap, sikkerhet og alt annet dere kan som gjør flere rustet til å ta båtene og sjøen i bruk.

Forbundet KYSTEN deler ut 5000 kr. til hvert prosjekt innenfor formålet, så langt midlene rekker. Kystlagene har anledning til å søke midler til flere prosjekter, og til å dele opp omfattende prosjekter i flere delprosjekter. Oppgi i så fall prioritet på kystlagets søknader. Vi oppfordrer kystlag som mottar midler til å arrangere sine prosjekter som kurs gjennom Studieforbundet kultur og tradisjon, og til å annonsere/markedsføre kursene ut over kystlagets egne medlemmer.
Kystlag som skal holde kurs i tradisjonsbåtseiling kan også søke om å få gratis klassesett på opptil 10 eksemplarer av boka «Lær å seile åpen tradisjonsbåt» som utgis i samarbeid mellom Forbundet KYSTEN og Flyt Forlag våren 2017.

Søknadsskjema for "Lær i leia" ligger her

På tur med Kvæfjord kystlag.
Foto: Kvæfjord kystlag

"Velkommen om bord!"
Formål: Gi innvandrere gode opplevelser med kystfriluftsliv.
Å bli glad i friluftsliv kan gjøre det lettere for nye landsmenn å trives i Norge. Det kan også være en fin måte å bli kjent, og knytte kontakter i lokalsamfunnet.  Ta med nye sambygdinger på båttur, på grilling i fjæra, eller på fisketur – kanskje med felles tilbereding av fangsten til slutt? Dere vet best hvilke muligheter for sosiale friluftslivsopplevelser som finnes hos deres kystlag.

Forbundet KYSTEN deler ut 5000 kr. til gode prosjekter innenfor formålet, så langt midlene rekker. Kystlagene har anledning til å søke midler til flere prosjekter, i prioritert rekkefølge. 14 kystlag gjennomførte 16 prosjekter i fjorårets runde av "Velkommen om bord!"

Søknadsskjema til "Velkommen om bord" 2017 ligger her

Søknadsfrist 2. mai. Alle søkere får svar senest 15. mai.

Har du spørsmål – kontakt oss på forbundet@kysten.no eller tlf: 22424282