Søk støtte til nye tradisjonsbåtprosjekter

Forbundet KYSTEN ønsker seg nå nye søknader til andre og siste tildelingsrunde i prosjektet "Tradisjonsbåt - bygging og bruk", vårt samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB.

Fosen folkehøgskole fikk midler til å bygge en åfjordsseksring i første runde. Foto: Tora Heide


Nå er det klart for ny søkerunde i det 4-årige breddegaveprosjektet for bygging og bruk av åpne tradisjonsbåter. I forrige runde fikk 11 prosjekter tildelt midler til nybygg som skal sørge for kunnskapsoverføring både hos byggerne og brukerne. I denne runden åpner vi for å søke midler til prosjekter med oppstart enten i 2019 eller 2020, og de kan være ettårige eller flerårige. Endelig ferdigstilling av prosjektene må skje innen utgangen av 2021, når breddegaveprosjektet avsluttes.

Søknader sendes tore@kysten.no. Søknadsfrist 8. februar 2019

Krav til prosjekter som skal komme i betraktning

  • Midlene skal gå til prosjekter der det bygges små åpne tradisjonsbåter i tre, med en lokal eller regional stedstilhøriget.
  • En lærling, eller eventuelt annen omfattende kunnskapsoverføring, skal være del av byggeprosjektene som mottar midler.
  • Båtene som bygges skal knyttes opp mot et brukermiljø, enten et eksisterende eller det skal foreligge konkrete planer og opplegg for bruk.
  • Prosjektene må ta sikte på en langsiktig aktivitet, med aktiv bruk av båtene og kunnskapsoverføring til nye brukere.
  • Det må foreligge en plan for synliggjøring og formidling av båttradisjonen og prosjektet.

Kriterier for prioritering av søknader

  • Grad av styrking av levende byggetradisjoner med få kunnskapsbærere vil tillegges særlig vekt.
  • Brede nettverk med flere samarbeidspartnere vil bli prioritert.
  • Prosjekter der det foreligger en grad av medfinansiering vil bli prioritert.
  • Potensial for verdiskaping lokalt og regionalt vil tillegges vekt.

Har du spørsmål, eller trenger veiledning i søkeprosessen, ta kontakt med oss! Tlf. 22424282, tore@kysten.no.

Her kan du lese alt om prosjektet "Tradisjonsbåt - bygging og bruk".