Nettverk for innskrevne kulturuttrykk på UNESCOs kulturarvslister er stiftet

Norge har fire elementer innskrevet på lister i henhold til UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven. Nå har organisasjonene bak nominasjonene dannet et nettverk.

Norge har fire elementer innskrevet på lister i henhold til UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven.
Norge har fire elementer innskrevet på lister i henhold til UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven.
26.01.2023

Organisasjonene som sto bak nominasjonene av de fire elementene har nå etablert et nettverk med formålet å samarbeide om felles oppgaver knyttet til vern og formidling av den immaterielle kulturarven som de fire innskrevne elementene representerer, nasjonalt og internasjonalt. Nettverket ønsker også å etablere en felles påvirkningskanal overfor offentlig forvaltning, politiske- og bevilgende myndigheter.

De fire innskrevne elementene er:
1. Oselvarverkstaden, UNESCOs register over gode vernepraksiser (2016)
2. Spel, dans og song (stev og stevjing) i Setesdal, representativ liste (2019)
3. Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider, UNESCOs register over gode vernepraksiser (2020)
4. Nordiske klinkbåttradisjoner, representativ liste (2021)

Bilder:
Øverst til venstre: Hugging av en toppblomst, foto: Nidaros Domkirkes Restaureringsarbeider
Øverst til høyre:
En oselver blir til, foto: Oselvarverkstaden
Nederst til venstre: Nordlandsbåten er et eksempel på en klinkbygget trebåt, foto: Adnan Icagic
Nederst til høyre: Folkedans i Setesdal, Foto: Geir Daasvatn

For mer informasjon, kontakt Tore Friis-Olsen, Forbundet KYSTEN:
E-post: tore@kysten.no
Telefon: 922 04 874.