Kulturminnedagene 2023

Kulturminnedagene avholdes i tidsrommet 2. – 10. september og er Norges største historie og kulturarvfestival. Lokale aktører står for rundt 300 arrangement rundt om i landet hvert år, og enda flere kan bli med!

Temaet for årets kulturminnedager er «Levende Kulturarv».
Temaet for årets kulturminnedager er «Levende Kulturarv».
13.02.2023

Levende kulturarv

Temaet for årets kulturminnedager er «Levende Kulturarv» og har fokus på kunnskapen og håndverket som kreves for å ivareta kulturarven vår og de mange kulturminnene landet rundt.

«Levende Kulturarv» refererer til praksis, kunnskap og ferdigheter som er overført fra en generasjon til den neste, og som fortsatt er i bruk i dag. En rekke ferdigheter og yrker gjør det mulig for oss å opprettholde og ta vare på kulturarven vår på mange måter. Årets tema gir oss muligheten til å se nærmere på arbeidet som utføres av forvalterne av kulturarven vår. Den skal undersøke hvordan gårsdagens arv har blitt dagens, og hvordan denne arven kan, takket være mennesker som formidler sin kunnskap, ivaretas for fremtidige generasjoner.

Søk støtte og bli med på Kulturminnedagene 2023!

Prosjektet «MIN kulturminnedag – mangfold og inkludering i nærmiljøet» er et samarbeid mellom Sparebankstiftelsen DNB og Kulturvernforbundet som gir opp til 20.000,- i støtte til arrangører av Kulturminnedagene som ønsker å inkludere minoriteter og/eller barn og unge i sine aktiviteter. Søknadsfristen for disse midlene er 21. april.

I 2022 fikk flere kystlag støtte til sine arrangementer gjennom dette prosjektet. Øksnes kystlag fikk blant annet støtte til «Motoren – drivkraft for fartøy og frivillighet», mens Hornelen kystlag fikk støtte til «Bli kjent med sjøen i tradisjonsbåt».

Har dere gode ideer til et arrangement eller har dere allerede planlagt et arrangement i tidsrommet 2. – 10. september kan dere søke støtte her: www.kulturvern.no/kulturminnedagene/sok-stotte/

Gratis banner til kulturminnedagene

Husk å registrere deres kulturminnedags-arrangement på Kulturvernforbundets arrangementsoversikt. Jo tidligere arrangementet registreres dess bedre markedsføring vil arrangementet få. Og de 100 første arrangementene som registreres på oversikten får et stort og flott kulturminnedags-banner til markedsføring av sitt arrangement. Dere kan registrere deres kulturminnedagsarrangement her: www.kulturvern.no/kulturminned...

Er det noe du lurer på kan du kontakte Kulturvernforbundet og prosjektleder Odd Hesselberg på mail:
odd.hesselberg@kulturvern.no.