Tradisjonsbåtkonferansen 2022

19. – 20. oktober 2022 arrangerte Forbundet KYSTEN sin årlige tradisjonsbåtkonferanse, denne gangen i samarbeid med Loggen kystlag og Færder videregående skole. Hovedtemaene på årets konferanse var regionalt ansvar og regionale muligheter.

Deltakerne på omvisning hos Oseberg Vikingarv. Her ses også den påbegynte byggingen av en kopi av Gokstadskipet.
Deltakerne på omvisning hos Oseberg Vikingarv. Her ses også den påbegynte byggingen av en kopi av Gokstadskipet.
22.11.2022

Konferansen startet med åpning og velkomst ved Anne Rygh Pedersen, ordfører i Tønsberg, Arne Steinsbø, leder i Loggen kystlag og Per Hillesund, generalsekretær i Forbundet KYSTEN. Videre fortalte seniorrådgiver i Forbundet KYSTEN, Tore Friis-Olsen, om arbeidet med oppfølging av UNESCO-innskrivingen av nordiske klinkbåttradisjoner. Konferansen ble dyktig ledet av Tron Wigeland Nilsen og Tove A. Hjellnes som ordstyrere.

Anne Rygh Pedersen, ordfører i Tønsberg.


Et annet viktig tema på årets konferanse var læringsarenaer, etterutdanning og stipendiater. Deltakerne på årets konferanse fikk en grundig innføring i disse av stipendiater og foredragsholdere fra Norsk håndverksinstitutt og opplæringskontoret ved Museene i Akershus, etterfulgt av ivrig diskusjon i plenum.


Etter den første dagens program var over fikk deltakerne omvisning på Tønsberg kystkultursenter og Oseberg Vikingarv, til stor glede for alle. Her fikk deltakerne lære om Loggen kystlags og Tønsberg kystkultursenters historie fra gamle og falleferdige bygninger til et moderne og velfungerende kystkultursenter, hvor det aller meste er gjort på dugnad. På besøk hos Oseberg Vikingarv fikk deltakerne se kopien som er bygget av Osebergskipet og det som er påbegynt av kopien av Gokstadskipet.


På konferansens siste dag var temaene fortsatt læringsarenaer, utdanning og kompetansebehov, i tillegg til regionale kunnskapsklynger, sentra og nettverk. Deltakerne fikk høre presentasjoner av representanter fra Oselvarverkstaden, Bragdøya kystkultursenter, Tønsberg kystkultursenter og Oseberg Vikingarv, i tillegg til representanter fra Riksantikvaren og Vestfold og Telemark fylkeskommune. Det hele ble avsluttet med paneldebatt og diskusjon i plenum. Vi har fått gode tilbakemeldinger på årets konferanse og gleder oss til neste år!