Statsbudsjettet 2023

I dag la regjeringen frem neste års statsbudsjett. Her er tallene som er viktigst for oss og vårt felt.

I dag la regjeringen frem neste års statsbudsjett.
I dag la regjeringen frem neste års statsbudsjett.
6.10.2022

Statsbudsjettet som ble presentert i dag inneholder ingen stor dramatikk for Forbundet KYSTEN - men mens noen viktige poster får en økning, får andre en uheldig nedgang. Særlig med tanke på at 2022 er Frivillighetens år, er dette budsjettet i det hele tatt lite offensivt. Regjeringens mange ord om å styrke frivilligheten og kystkulturen reflekteres ikke i dette budsjettet. Når kommer den store satsningen, slik vi i mange år har blitt lovet, blant annet i Hurdalsplattformen, museumsmeldingen, kulturmiljømeldingen og frivillighetsmeldingen?

Hele programkategorien «Kulturminner og kulturmiljø» har fått en liten oppgang på 0,6% fra fjorårets budsjett. I realiteten er dette en nedgang, fordi økningen er lavere enn inflasjonen.

Slik det ser ut nå, så er summen til frivillige klima- og miljøorganisasjoner, dette inkludert Forbundet KYSTEN, den samme som i fjor. Tildeling av tilskudd til de enkelte organisasjonene vil bli fastsatt etter at Stortinget har vedtatt budsjettet for 2023.

Bevilgningen til Kulturminnefondet er foreslått økt med 2,7% til totalt 124 638 000.

Riksantikvaren får en liten oppgang på 0,2%. I fjor fikk Riksantikvaren imidlertid merke sparekniven.

I post 71, «Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap» foreslås det å holde på summen fra i fjor, 142 759 000. I fjor fikk imidlertid denne posten et stort kutt på over 16 millioner kroner.

I tilskuddet til fartøyvern, post 74, er det også foreslått samme sum som i fjor: 70 605 000. Det samme gjelder tilskuddet til fartøyvernsenter, post 75, som det er foreslått holdes på 15 557 000.

Regjeringens bevilgninger til friluftsliv er også relevant for oss. I post 78, "Friluftsformål", er det foreslått en økning; fra 181 798 000 i 2022 til 192 299 000 i 2023.

Posten for å kjøpe opp friluftsområder, post 30, er kuttet fra 30 891 000 i 2022 til 21 309 000 i 2023. Dette er midler som blant annet brukes til å kjøpe opp friluftsområder i strandsonen.

Fullriggeren Sørlandet, Ishavsmuseet Aarvak, Skibladner, Skoleskipet Christian Radich og Statsraad Lehmkuhl får alle en liten økning.

Regjeringen foreslår å videreføre tilskudd til studieforbundene på samme nivå som i 2022, med priskompensasjon. Dette gjelder Studieforbundet Kultur og Tradisjon, som Forbundet KYSTEN er medlem i.