Seilskøyteklubben Colin Archer 50 år!

Forbundet KYSTEN gratulerer Seilskøyteklubben Colin Archer med 50års-jubileum! Under kan du lese vår styreleder, Asger K. Svendsen, sin tale under jubileumsfesten på Oscarsborg.

Styreleder Asgeir K. Svendsen overrekker en flaske Simers Taffel akevitt til styreleder i Seilskøyteklubben Colin Archer, Truls Antonsen under jubileumsfesten.
Styreleder Asgeir K. Svendsen overrekker en flaske Simers Taffel akevitt til styreleder i Seilskøyteklubben Colin Archer, Truls Antonsen under jubileumsfesten.
26.09.2022

Jeg vil som styreleder på vegne av Forbundet KYSTEN gratulere Seilskøyteklubben Colin Archer med 50års-jubileet som feires i disse dager. 50 år gjør organisasjonen til en av de eldste innen kystkultur, og organisasjonen var med på å bane vei for andre kystkulturinteresserte. Vi i Forbundet KYSTEN føler et slektskap med dere, og våre organisasjoner arbeider for mange av de samme sakene.

Vi er imponerte over hvor godt dere tar vare på de rundt 100 båtene som er medlemmer hos dere, og at dere holder fanen høyt når det gjelder å ta vare på tradisjonen. I vedtektene deres står det at dere skal "fremme interessen for at restaurering og nybygging av disse båttyper skjer etter mest mulig originale tegninger, dimensjoner og materialer for båttypen." Dere tar vare på en viktig del av vår maritime historie som Colin Archer-skøytene og de andre båtene i klubben representerer. Vi er også imponerte over arbeidet de frivillige i organisasjonen gjør for å ta vare på både losskøyter, redningsskøyter og andre båter som Colin Archer tegnet og fikk bygget. Dette gjør at flåten av Colin Archer-skøyter fremstår som perler på fjorden. Dette gjelder også de andre båtene i klubben.


En gjennomgang av medlemslisten viser at nærmere 19 båter i klubben er fra slutten av 1800-tallet og at 15 stykker er bygget mellom 1900 - 1922. Det betyr at Seilskøyteklubben har 34 medlemsskøyter og andre båter som er over 100 år gamle, og det er ikke annet enn imponerende! Spesielt med tanke på at en skøyte vanligvis ble bygget for å vare i 30 år. Man må også ta i betraktning at dette var bruksbåter med stor slitasje.

Da båtlaget og «råtalaget» (Båtlaget for Bevaring av Tradisjonelle Norske Båttyper og Foreningen for Bevaring av Eldre Seilfartøy) slo seg sammen og stiftet Forbundet KYSTEN i 1979, var flere sentrale folk fra Seilskøyteklubben Colin Archer aktivt med i prosessen.

Det ble tidlig bestemt i Forbundet KYSTENs vedtekter at landsmøtet kunne gi «representanter fra spesielt tilsluttede foreninger» representasjonsrett. Med status som tilsluttet forening fikk Seilskøyteklubben Colin Archer møte-, tale- og stemmerett på landsmøtet, samtidig som deres representant var valgbar til styrende organer. Dette førte til at flere fra Seilskøyteklubben Colin Archer har sittet i vårt landsstyre.


Samarbeidet var nært og den støtten vi fikk av dere var viktig for oss. Rent konkret samarbeidet vi om å danne Oslo Maritime Kulturvernsenter på Akershuskaia og om å arrangere Akershusstevnet hvert år. Senere overtok Kystlaget Viken Forbundet KYSTENs rolle og Oslo Maritime Kulturvernsenter endret navn til Oslo Maritime Kulturhavn.

Forbundet KYSTENs landsstevner har stor glede av alle Colin Archer-skøytene og de andre båtene i klubben som deltar, og dere er flinke til å spre kunnskap og glede rundt tradisjonsbåter. Dere er spesielt flinke til å bruke båtene i regattaer og ha sosiale samlinger gjennom hele året.

Jeg vil avslutte med å gratulere dere med 50års-jubileet og håper på et fortsatt godt samarbeid i tiden som kommer!