#sammenpåtur!

Som medlemsorganisasjon i Norsk Friluftsliv gleder Forbundet KYSTEN seg til å bli med på #sammenpåtur under Frivillighetens år 2022! Norsk Friluftsliv inviterer hele Norge til å løfte sammen for å sørge for at enda flere har noen å være ute med. La oss være #sammenpåtur!

Turer kan også være i båt!
Turer kan også være i båt!
14.01.2022

#sammenpåtur handler om nettopp det - at vi skal være sammen på tur! Heldigvis for oss kystentusiaster, kan man også være #sammenpåbåttur eller #sammenpåkysttur! Som medlemsorganisasjon i Norsk Friluftsliv oppfordrer vi alle kystlag og medlemmer i Forbundet KYSTEN til å ta med seg noen ut på tur, og hvis dere legger ut bilder - bruk gjerne en eller flere av de tre hashtaggene over!

Dette skriver Norsk Friluftsliv om #sammenpåtur:

Turer til fots er den vanligste fysiske aktiviteten i alle aldersgrupper, og det er også den aktiviteten flest oppgir at de kunne tenke seg å gjøre mer av. Likevel kan både mangel på kunnskap om tilbudene og turmulighetene som finnes skape barrierer for deltakelse.

En undersøkelse gjennomført av Ipsos for Norsk Friluftsliv under pandemien viser at det er en enorm interesse for friluftsliv her i landet. Imidlertid bekrefter tallene store sosioøkonomiske ulikheter i hvem som deltar. Selv om mange har gått mer på tur, er det også noen grupper som har falt mer fra friluftslivet. Blant unge og lavt utdannede oppgir mer enn hver tiende nordmann at de har gått mindre på tur under pandemien.

Det å komme i gang med en aktivitet kan ofte være enklere sammen, men ikke alle har noen å gjøre det sammen med. Mange, særlig unge og eldre, oppgir at de er ensomme. Gjennom å bli invitert med inn i frivilligheten vil flere kunne oppleve tilhørighet og bli del av et sosialt felleskap, noe som er en kur mot ensomhet.

#sammenpåtur åpnes med en kick-off på Verdens aktivitetsdag 10.mai, men de frivillige organisasjonene vil som vanlig invitere til felles turer og aktiviteter gjennom hele året. Lokale lag og foreninger oppfordres til å gjøre det enkelt, og koble konseptet #sammenpåtur på sine allerede planlagte og terminfestede aktiviteter, men jobbe litt ekstra for å rekruttere og invitere nye deltakere.

#sammenpåtur er et signalarrangement under Frivillighetens år 2022, og støttes av Stiftelsen Dam, Gjensidigestiftelsen, Kulturdepartementet og Helsedirektoratet.

Følg med på Norsk Friluftsliv sine hjemmesider og sosiale medier for mer informasjon!