Rettelse i Forbundsnytt, Tidsskriftet KYSTEN nr. 4 2022

I Forbundsnytt i Tidsskriftet KYSTEN nr. 4 2022 står det at Forbundet KYSTEN og Europa Nostra Norge har nominert vikingskipene og gjenstandssamlingen på Bygdøy til programmet "Europas 7 mest utsatte kulturminner" i 2023. Det stemmer at nominasjonen ble sendt, men den er nå trukket tilbake da regjeringen i ettertid har bevilget de nødvendige midlene for å sikre denne viktige kulturarven.

Vikingskipshuset på Bygdøy. Foto: Kjetil Bjørnsrud
Vikingskipshuset på Bygdøy. Foto: Kjetil Bjørnsrud
22.08.2022

Bildet i denne saken er hentet herfra.

Med regjeringens bevilgning av ytterligere kr 700 mill. til det nye Vikingtidsmuseet er det ventet at skipene og gjenstandssamlingen er sikret en tilfredsstillende konservering, og atmuseumsbygningen vil få ønsket klimakvalitet. Forbundet KYSTEN og ENN legger til grunn at prosjektet vil følge den opprinnelig fremdriftsplanen og stå ferdig i løpet av 2026. Dette gir rom for offentlige og/eller private midler til å sluttføre Vikingtidsmuseet etter prosjektets opprinnelige utforming og kvalitet. Våre to organisasjoner vil følge med på videre konservering av skip og gjenstander så vel som byggeprosjektets fremdrift.