Prisvinnere Forbundet KYSTENs Landsstevne 2022

På Landsstevnet hvert år samarbeider Forbundet KYSTEN med de lokale arrangørene av stevnet om å vurdere de fartøyer/båter som deltar, og utpeker prisvinnere i åtte ulike kategorier. Her kan du lese juryens begrunnelser av årets prisvinnere og se bilder. Selv om det hvert eneste år er like vanskelig å velge vinnere blant det mangfoldet av flotte, spennende og godt vedlikeholdte båter som kommer til Landsstevnet har juryen også i år klart å velge ut noen som utmerker seg litt ekstra. Gratulerer til prisvinnerne 2022!

Fra venstre: Helge Øverbø, Håkon Danielsen (tok i mot prisen på vegne av Jan Rosenlund), Asgeir og Ingvild Andersen, Karl Hoven, Bjørn Vidar Hellenes, Ordin Tveterå, Gry Evensen, Hedda Oleah Hovemoen, John Einar Hovemoen, Kajsa Ellisiv Hovemoen.
Fra venstre: Helge Øverbø, Håkon Danielsen (tok i mot prisen på vegne av Jan Rosenlund), Asgeir og Ingvild Andersen, Karl Hoven, Bjørn Vidar Hellenes, Ordin Tveterå, Gry Evensen, Hedda Oleah Hovemoen, John Einar Hovemoen, Kajsa Ellisiv Hovemoen.
25.07.2022

Jury: Martin Jørgensen (Jeløy kystlag), Gunvor Andresen (Bragdøya) og John Kåre Olsen (Landsstyret).

Mest lovende restaureringsprosjekt

Vinner: M/S Nyborg.

Foto: Bente Foldvik, Tidsskriftet KYSTEN.


Juryens begrunnelse: Arbeidet med prosjektet M/S Nyborg har kommet svært godt i gang, og Foreningen Fraktefartøyet Gamle Nyborg har vist til en god fremdriftsplan med konkrete målsetninger. Restaureringen bærer preg av lojalitet til, og respekt for, originalfartøyet. Asgeir Andersen fra Foreningen Fraktefartøyet Gamle Nyborg har fortalt at han som liten synes M/S Nyborg var det vakreste fartøyet han noensinne hadde sett. Dette er en stor del av motivasjonen bak prosjektet. Juryen berømmer pågangsmotet Foreningen Gamle Nyborg har vist i arbeidet med å restaurere fartøyet.

Fakta: M/S Nyborg er et frakteskip bygget i England i 1924. M/S Nyborg var forsyningsskip for de allierte troppene under D-dagen i Normandie i 1944, da under navnet HMS Adelphi.

Best bevarte åpne fartøy

Vinner: Hesten.

Foto: Bente Foldvik, Tidsskriftet KYSTEN.


Juryens begrunnelse: Båten er gammel, fra 1939, og har blitt tatt vare på og vedlikeholdt over lang tid. Båten fremstår i dag i svært god stand, og stort sett alt originalmaterialet er fortsatt intakt. Nåværende eier, Kystlivsforeningen Pider Ro, vedlikeholder båten på tradisjonelt vis med tjæreblandet olje. Båten er et strålende eksempel på Forbundet KYSTENS motto, «vern gjennom bruk». Foreningen har et sterkt fellesskap rundt båten, som i dag blant annet brukes i skoleundervisning og til fritidsbruk. Båten er et flott, flytende kulturminne.

Fakta: Nordfjordbåt bygget i 1939, ble tidligere brukt til å frakte dyr som kyr og hester (derav navnet «Hesten»). Båten er 8,2 meter lang.

Best vedlikeholdte dekkede fartøy

Vinner: M/S Ørnen.

Foto: Bente Foldvik, Tidsskriftet KYSTEN.


Juryens begrunnelse: Båten representerer et vedlikehold som har pågått kontinuerlig av nåværende eier, Helge Øverbø, i mer enn 30 år. Målet har vært å, så langt som mulig, beholde de originale delene, både innvendig og utvendig. Dette har resultert i en båt som aktivt formidler en levende historie om tømmertransport på Telemarkskanalen.

Fakta: Bygget som slepebåt for tømmer og lektere. Bygget i Trondheim i 1902, da hadde den dampmotor. I 1951 ble dampmotoren byttet ut med en dieselmotor som fortsatt er intakt og veldig godt vedlikeholdt.

Beste tradisjonelle nybygg

Vinner: Kvernbit.

Foto: Bente Foldvik, Tidsskriftet KYSTEN.

Stolte foreldre (John Einar Hovemoen og Esther Camilla Blikstad) sammen med døtrene Hedda Oleah (14), Kajsa Ellisiv (11) og Synne Eirlin (7). Foto: Forbundet KYSTEN.


Juryens begrunnelse: Båten representerer både materiell og immateriell kulturarv, og er bygget med midler fra breddegaveprosjektet til Forbundet KYSTEN. Båten eies av Idrettslaget Kvernbit og en lærling har også vært med å bygge båten. Dermed representerer båten også overføring av kunnskap mellom generasjoner. Forbundet KYSTEN har for kort tid siden lansert sin bærekraftstrategi, hvor vi har valgt å sentrere vårt arbeid rundt åtte av de sytten bærekraftmålene til FN. Et av disse målene er å oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet. Juryen vil legge vekt på at dette er noe gruppen rundt Kvernbit utfører på glimrende vis; på dette Landsstevnet har tre jenter på 7, 11 og 14 vært med på å ro båten fra Mandal til Landsstevnet på Bragdøya. Et annet bærekraftmål som juryen vil rose gruppen rundt båten for, er mål 17, som handler om samarbeid og partnerskap, da de med båten har inngått et samarbeid med FN-sambandet, som jobber mot skoler. Dette samarbeidet har resultert i at en stor mengde skoleelever på Vestlandet har fått både teoretisk og praktisk kunnskap om flytende kulturminner. Båten, som er en Oselver, representerer to av de fire immaterielle kulturarver som har fått UNESCO-status - oselveren og den nordiske klinkbåttradisjonen.

Fakta: Oselver. Bygget i 2019 på Oselververkstaden av Leif Harald Amundsen og Fredrik Meier.

Best bevarte motor eller tekniske innretning

Vinner: Dekkutrustningen på Brødrene af Sand.

Foto: Bente Foldvik, Tidsskriftet KYSTEN.


Juryens begrunnelse: Dekkutrustningen på Brødrene af Sand er et godt eksempel på moderne bruk av tidligere tiders teknologi for å håndtere tunge løft. Dekkutrustningen består av et krøppelspill som brukes til lastning og lossing og heising av seil og et spakespill som brukes til hiving av anker. I tillegg er dekkpumpen manuell og er i brukbar stand. Juryen har lagt vekt på de positive aspektene ved at denne utrustningen er i bruk i dag, da dette representerer teknikk fra en (nesten) svunnen tid. Dekkutrustningen inngår i en helhet ombord, med løpende rigg og seil i naturstoff. Dette er i tråd med Forbundet KYSTENS bærekraftstrategi.

Fakta: Brødrene af Sand er den siste gjenværende av Ryfylkejaktene som fremdeles flyter. Den ble bygget på Dokkskar i Yrkjesfjorden på midten av 1800-tallet. Gikk først i Sildefrakt på Østersjøen.

Årets håndverker

Vinner: Kostebinder Ellen Lisbeth Føreland.

Ellen Lisbeth Føreland og jurymedlem John Kåre Olsen. Foto: Forbundet KYSTEN.


Foto: Forbundet KYSTEN.


Føreland har siden 2007 videreført en tradisjon som romanifolket originalt begynte med, nemlig å lage koster av hestehår og drivved. Denne tradisjonen er rødlista av Norges Husflidslag. Prisvinneren driver kun med dette på markeder for å inspirere andre til å videreføre denne tradisjonen. Juryen vektlegger at dette er et bærekraftig produkt samtidig som det bidrar til å løfte fram kunnskap om en av våre mange minoriteter.

Lengst utseilt distanse

Vinner: Breiflabben Tilja.

Prisen går i år til breiflabben Tilja på 29 fot. Skipper og eier Karl Hoven startet reisen På Finnsnes i Troms og Finnmark 1. juli. Total distanse er 1071 NM.

Juryens åpne pris
Tildeles Bragdøya kystlag på vegne av alle kystlagene.

Stranden på Bragdøya. Foto: Forbundet KYSTEN.


Juryens begrunnelse: Kystkultur og kystlagsarbeid er ikke bare begrenset til fysiske objekter, båter og det som hører med. Forbundet KYSTEN kysten og alle de 127 kystlagene har et fokus som strekker seg langt utover dette. Vi er et åpent og inkluderende fellesskap med stor takhøyde og langt mellom ytterveggene. Vi skal være en organisasjon som ikke bare fanger det historiske, men også det nåværende. Et enstemmig landsstyre har tatt Forbundet KYSTEN på alvor og vedtatt å prioritere 8 av FNs 17 bærekraftsmål som vi skal legge til grunn for vårt arbeid. Alle kystlagene har hatt bidratt til å nå et eller flere av disse målene, kanskje uten å være klar over det selv. Juryens åpne pris går derfor i prinsippet til samtlige kystlag. Men ettersom dette byr på praktiske og økonomiske utfordringer har vi valgt å gi prisen til vårt utmerkede vertskap på dette landsstevnet, Bragdøya kystlag. De har gjennom sitt årelange arbeid med utvikling av kystkultursenteret og øya forøvrig bidratt til å fylle alle de 8 bærekraftsmålene og mange flere. Dette har ikke kommet av seg selv, og er et resultat av god samhandling mellom kommune, fylkeskommune, kystlaget og flere andre aktører. Bragdøya kystlag er et eksempel til etterfølgelse.

Vi gratulerer alle prisvinnerne!