Oppfølging av UNESCO-innskrivingen: Sjøsetting av nybygget vikingskip i Roskilde

Lørdag 7. mai skal en nybygget rekonstruksjon av vikingskipet Skuldelev 3 sjøsettes, og den levende kulturarven feires! Samtidig skal den nordiske styringsgruppen for UNESCO-nominasjonen, og nå innskrivingen, av nordiske klinkbåttradisjoner på den representative listen over menneskehetens immaterielle kulturarv, ha møte for å diskutere oppfølging av innskrivingen.

Rekonstruksjonen av Skuldelev 3.
Rekonstruksjonen av Skuldelev 3.
3.05.2022

7. mai blir en ordentlig festdag på Vikingeskibsmuseet i Roskilde, med sjøsetting av en rekonstruksjon av det over 1000 år gamle fraktskipet Skuldelev 3. Båten skal døpes av direktør for Roskildefestival-gruppen, Signe Lopdrup. Originalen står utstilt på museet. Samtidig benyttes anledningen til å feire UNESCO-innskrivingen, og vår egen seniorrådgiver, Tore Friis-Olsen, skal holde velkomsttale. Det nye vikingskipet som skal sjøsettes er siste tilskudd til flåten av gjenskapte vikingskip på museet. Disse rekonstruksjonene er med på å gi oss en helt unik viten og ny kunnskap om vikingenes sjøfart - kunnskap vi kun kan sikre gjennom å bygge og seile skip, slik vikingene gjorde det.

Skuldelev 3, som står utstilt på Vikingeskibsmuseet i Roskilde.


Samme helg, 7. og 8. mai, skal den nordiske styringsgruppen ta stilling til en rekke problemstillinger på sine møter: Hva har skjedd etter innskrivingen, og hvordan kan vi arbeide videre? Her gjelder det å ha et bredt perspektiv, styringsgruppen skal blant annet diskutere planer, muligheter, strategi, politisk arbeid, organisering og forpliktelser. Et av de kanskje viktigste temaene blir hvordan styringsgruppen og berørte institusjoner kan samarbeide om å følge opp innskrivingen. En innskriving som dette krever at man forholder seg til sikringstiltak, og det ble i nominasjonsteksten lagt vekt på utarbeidelse av en felles, nordisk verneplan for nordiske klinkbåttradisjoner. Dette er et stort og omfattende arbeid, men også noe av det viktigste for å kunne sikre denne tradisjonen for fremtiden. Vi fra Forbundet KYSTEN vil oppdatere kontinuerlig om dette arbeidet.

Styringsgruppen skal også diskutere økonomiske forutsetninger og støtteordninger og vil fremover arbeide for at det opprettes støtteordninger knyttet spesielt til denne innskrivingen, både nasjonalt og nordisk. Det nordiske samarbeidet har vært solid og stødig gjennom hele prosessen med nominasjon og innskriving, og nå er det viktig å bevare dette helt uunnværlige samarbeidet. Styringsgruppen har blant annet informert Nordisk ministerråd underveis i prosessen, og det vil være naturlig å søke å få ministerrådet på banen.

En viktig milepæl i det pågående nordiske samarbeidet er gjennomføring av en større konferanse i Danmark om et drøyt år. Den skal etter planen arrangeres i Holbæk og Roskilde.

Vi holder dere oppdatert!