Nytt liv i naust og sjøhus: Fauskanger naust

Sammen med Sparebankstiftelsen DNB setter vi stand naust og sjøhus i hele landet. Bygningene skal fylles med nytt liv, og gi barn og unge opplevelser med kystkultur og friluftsliv! Her kan du lese litt om et av prosjektene, «Fauskanger naust».

Skjermbilde 2022 11 01 Kl 13 28 10
Skjermbilde 2022 11 01 Kl 13 28 10
2.11.2022

Askøy kystlag søkte i 2022 Forbundet KYSTEN om midler til å restaurere et naust på Fauskanger. Naustet har ikke tidfestet byggeår, men fra de eldste synlige spor av bebyggelse på tilhørende småbruk anser man det som mest sannsynlig at det ble bygget i midten av eller siste del av 1800-tallet. Naustet har tilhørt et småbruk der livsgrunnlaget har vært husdyrhold, landbruk og fiske. I 1934 kjøpte daværende eier en større fiskeskøyte, «Nor», og sjøhuset var en viktig del av levegrunnlaget og næringsvirksomheten til bonden. Det hadde en flerbruksfunksjon i alle årene det var i bruk; det ble brukt til oppbevaring av redskaper og utstyr tilhørende fiskeskøyten og utstyr til selve fiskeriet. Garn og nøter hang til tørk mellom fisketoktene, som ofte gikk langsmed hele Norskekysten på jakt etter håbrand, størje, storsild, reke og annen fisketråling i Nordsjøen. Man foredlet også fisk i naustet; både salting, røyking og tørking av fisken foregikk her. Restene etter det lille røkeriet, et teglsteinkledd røkerom på et par kvadratmeter, står fortsatt i bygget.


Bygget fungerte også som verksted for vedlikehold av redskap, og man ser fortsatt spor av ildstedet hvor man farget om impregnerte garn. Under 2. verdenskrig foregikk det produksjon av fiskekasser av tre inne i naustet. Forfallet på dette store sjøhuset begynte nok da det ble bygget og tatt i bruk enda større fiskeskøyter i området, og driftsgrunnlaget på det lille småbruket sakte, men sikkert, forsvant.


Kystlaget ble involvert da de ble kontaktet av nåværende eier, som har et stort ønske om å ta vare på bygget, for å formidle viktigheten av kystkulturhistorien i lokalsamfunnet på Fauskanger. Det er svært viktig for både kystlaget og eier å sikre naustet for fremtidig bruk, og å sikre at nåværende og fremtidige generasjoner kan få glede av det og bruke det, og å bidra til å sikre fiskebondens historie. Det er et stort ønske om å ta i bruk røkeriet til å foredle fisk og fangst når dette er ferdig restaurert, og med dette mulighetene til å holde kurs i naustet om foredling og røking av fisk. Mulighetene for samarbeid om dette er mange, først og fremst gjennom en avtale mellom Askøy kystlag og eier av naustet. Det finnes også mange andre aktører som kan være gode samarbeidspartnere, som Dale Oen Experience, Kystkulturklyngen Askøy Nord, Askøy kommune (ved skoler og barnehager i området) og flere.


Videre ønsker kystlaget og eier av naustet å produsere informasjonshefter som beskriver bondefisket på Fauskanger og nord på Askøy, og som beskriver hvordan og hvorfor silden ble foredlet på disse stedene. Det foreligger også planer om å produsere og henge opp plakater med bilder og historie fra fiske, fiskeskøyten «Nor» og ellers bruken av naustet og fiskerihistorie fra Fauskanger. Dermed blir naustet en viktig del i å formidle en viktig del av norsk kystkulturhistorie. Det planlegges også for aktiviteter for barn og unge.


Den delen av prosjektet som omhandler restaurering av grindabyggkonstruksjonen og reparasjon av tørrmurer er ferdig. Restaurering av konstruksjonen har tatt lengre tid enn planlagt, fordi det har vært mer omfattende enn først antatt – dette fordi naustet har blitt utvidet etter hvert som behovet for plass har økt. Byggmester ble møtt av mye mer tilpasning av staver, beter, skråbånd, takstoler m.m. enn først antatt. Samtidig vil man også gjenbruke så mye som mulig av de gamle materialene, noe som krever ekstra arbeidsinnsats. Fordi naustet gjennom årene har blitt bygget ut i både høyde og lengde, er det ikke gjennomgående staver mellom etasjene. Dette medfører utfordringer styrkemessig i bygget, og må tilpasses spesielt. Hardanger Fartøyvernsenter har smidd lange, kraftige spikre, slike som originalt holdt grindakonstruksjonen sammen, som skal brukes i byggearbeidet. Det originale skifertaket (dråpeskifer), er for tiden i ferd med å komme tilbake på plass. Når naustet står ferdig er planen at en notbåt fra 1890-årene skal få sitt nye hjemsted der. Vi gleder oss til å se det ferdig restaurerte naustet!