Ny storsatsning på tradisjonshåndverk!

Sparebankstiftelsen DNB og Talent Norge etablerer i 2022 en ny, stor satsing for å fremme tradisjonshåndverk i Norge: «Håndverksløftet». Prosjektleder for Håndverksløftet er tidligere kommunikasjonsrådgiver i Forbundet KYSTEN, Tuva Løkse. Vi i Forbundet KYSTEN er gleder oss til å samarbeide videre med Tuva!

Prosjektleder for Håndverksløftet og tidligere kommunikasjonsrådgiver i Forbundet KYSTEN, Tuva Løkse.
Prosjektleder for Håndverksløftet og tidligere kommunikasjonsrådgiver i Forbundet KYSTEN, Tuva Løkse.
7.04.2022

Målet med satsningen er å tilby unge håndverksutøvere bedre utviklingsmuligheter og å legge til rette for rekruttering til fagfelt der det trengs flere håndverkere i Norge. Satsingen bygger videre på et fundament lagt av Sparebankstiftelsen DNB gjennom flere år, og skal skape synergier med andre kulturfelt som Talent Norge arbeider med.

På Talent Norge sine hjemmesider står følgende om Håndverksløftet: "Tradisjonshåndverk favner mange og svært ulike fag. Noen er knyttet til byggenæringen, mens andre håndverksfag ligger nærmere brukskunst. Håndverksløftet ekskluderer i utgangspunktet ingen fag, men er først og fremst rettet mot å gjøre dyktige unge utøvere bedre i stand til å leve av sitt faglige virke. Det er også et mål å bidra til at samfunnet i økende grad gjenkjenner, anerkjenner og verdsetter godt håndverk. Gamle håndverkstradisjoner må holdes i hevd om vi skal nå våre bærekraftmål - det meste lar seg reparere hvis vi finner en kompetent håndverker. Vi har sterke håndverkstradisjoner i Norge, men dyktige håndverkere har alltid krysset landegrenser og den nye satsingen skal også fremme møter mellom ulike kulturer og fagtradisjoner. Satsingen lanseres i to omganger, i april og august 2022. Første lansering 6. april blir for politikk, forvaltning, noen sentrale samarbeidspartnere og presse. I august samler vi håndverkerne og andre viktige aktører fra «feltet» til en lansering med mer faglig innhold."

Vi i Forbundet KYSTEN stiller oss selvsagt svært positive til denne satsningen, som er viktig for bevaring av kulturarven vår, samt for å rekruttere unge utøvere til fag innenfor tradisjonshåndverkene. Samtidig er det viktig å skape et godt og solid fundament for tradisjonshåndverkere til å kunne leve av sitt virke, hvilket krever nasjonal anerkjennelse av tradisjonshåndverkene som helt nødvendige og verdifulle i samfunnet.

Vi gleder oss til å følge med på og delta i Håndverksløftet videre!