Norsk Fyrhistorisk Forening 25 år!

Her kan du lese styreleder Asgeir K. Svendsens tale under mottakelsen om bord i Gamle Oksøy lørdag 20. august 2022, under Norsk Fyrhistorisk Forenings jubileumshelg på Fredriksvern i Stavern.

Vår gave (trykk av Anne Nygren) overrekkes Henriette Skjæveland i Norsk Fyrhistorisk Forening.
Vår gave (trykk av Anne Nygren) overrekkes Henriette Skjæveland i Norsk Fyrhistorisk Forening.
22.08.2022

Jeg vil på vegne av Forbundet KYSTEN gratulere Norsk Fyrhistorisk Forening (Norsk Fyrforening fra 24. august 2022) med 25 års jubileum.

Norsk fyrhistorisk forening ble stiftet i 1997, samme året som Riksantikvarens verneplan for fyrstasjoner ble ferdigstilt. Da var fyrsaken virkelig i søkelyset og mange krefter arbeidet for å finne måter å ta vare på fyrene. Kystlagene i Forbundet KYSTEN tar vare på mange fyrstasjoner og organisasjonen arbeidet også for å ta vare på dem.

Det ble bestemt at det skulle legges opp til et tett samarbeid med Forbundet KYSTEN og Jo van der Eynden ble valgt inn som representant for organisasjonen i interimsstyret.

Det har vært mange viktige saker i denne perioden og den første viktige saken var å hindre at fyrene ble avhendet. Fiskeridepartementet og kystverket hadde en egen inntektspost i statsbudsjettet for salg av fyrstasjoner, men etter mye trykk fra mange hold, klarte vi i fellesskap å stanse avhendingen og fyrene forble statlig eiendom i 2007.

Siden har vi samarbeidet om å delta på høringer i stortingskomiteer og mer for å bedre vedlikeholdet av de fredete fyrstasjonene. Forbundet KYSTEN har deltatt på mange av seminarene som Norsk Fyrhistorisk Forening har arrangert og vi har hatt mye faglig utbytte av det.

Det har i perioder også vært arbeidet for at organisasjonene skulle ha et tettere samarbeid med felles administrasjon. Dette endret seg i 2021 da Norsk Fyrhistorisk Forening kom på statsbudsjettet med fast grunnstøtte fra Klima- og miljødepartementet. Dette har ført til at organisasjonen har helt andre forutsetninger for å arbeide målrettet for fyrenes sak.

Våre to organisasjoner har hatt kontorfellesskap i Kulturvernets hus siden 2010 og det har ført til at vi har fått et nært forhold til hverandre. Norsk Fyrhistorisk Forening har vokst til å ha ca. 90 fyr som medlemmer i dag. Organisasjonen har mange og store oppgaver foran seg og Forbundet KYSTEN håper på et godt samarbeid i tiden fremover. Vi har felles interesser i å ta vare på fyrstasjoner.

Forbundet KYSTEN gratulerer! 🎉