Hvordan implementere Forbundet KYSTENs bærekraftstrategi 2021 - 2031 i ditt kystlag?

Bærekraft er en grunnleggende verdi i kulturminnevernet. Forbundet KYSTEN skal arbeide målrettet med en strategi for å ivareta vår immaterielle og materielle kulturarv. Forbundet KYSTEN har arbeidet under mottoet «vern gjennom bruk» helt siden organisasjonen ble grunnlagt i 1979. Målet har alltid vært å verne norsk kystkultur. Reparasjon, istandsetting, gjenbruk og bærekraftige håndverksteknikker er en del av vår virksomhet og vårt bidrag til utvikling av gode miljøløsninger. Respekt for det bestående, og god gjenbruk, er sirkulær økonomi i praksis og fornuftig i et bærekraftperspektiv.

Dsc 0098
Dsc 0098
24.08.2022

I 2021 vedtok Forbundet KYSTENs landsmøte at «Forbundet Kysten skal gjennom sitt arbeid bidra til å oppnå FNs bærekraftmål. I Forbundet KYSTENs handlingsprogram står det: FNs bærekraftmål skal legge føringer for våre aktiviteter». Her kan du se Forbundet KYSTENs bærekraftstrategi i sin helhet og laste den ned som PDF. Her kan du lese mer om FNs bærekraftmål.

Forbundet KYSTEN som organisasjon skal driftes både lokalt og sentralt slik at organisasjonens aktivitet gir minst mulig miljøbelastning. Det innebærer at organisasjonen prøver å begrense reisevirksomheten samt tilstreber at reiser foregår på den måten som gir lavest klima- og miljøbelastning. Ved innkjøp av varer og tjenester skal kortreiste, økologiske og miljøsertifiserte produkter prioriteres. Bruk av digitale medier ved gjennomføring av seminarer og møter skal vurderes og gjennomføres der det er hensiktsmessig og gir god miljøgevinst. Organisasjonen skal være sertifiserbar som miljøfyrtårn.

Forbundet KYSTEN skal gjennom sitt arbeid fremme bærekraft og gode klima- og miljøløsninger og kommunisere dette internt og eksternt gjennom å løfte fram gode prosjekter. Organisasjonen skal også arbeide for å påvirke beslutningstakere til å fremme gode bærekraftige løsninger innenfor vårt samfunnsfelt.

Nå har vi i tillegg utarbeidet et dokument med råd, tips og forslag som kystlagene kan vende seg til i arbeidet med å jobbe mot et bærekraftig samfunn og lokalsamfunn, i tråd med Forbundet KYSTENs bærekraftstrategi. Dette er et dynamisk dokument, og vi ønsker kystlagene velkomne til å komme med egne forslag til punkter i dette dokumentet. Dette dokumentet finner dere her.