​Hva kan Forbundet KYSTEN og kystlagene gjøre for å styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet?

I dag, 8. mars, er den internasjonale kvinnedagen. Tidligere i år vedtok landsstyret i Forbundet KYSTEN en bærekraftstrategi for 2021 - 2031. Denne er konstruert rundt åtte av FNs bærekraftmål, blant annet nr. 5: Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet.

Lærling Stephanie Hein og båtbygger Ulf Mikalsen. Foto: Sveinung Ystad
Lærling Stephanie Hein og båtbygger Ulf Mikalsen. Foto: Sveinung Ystad
8.03.2022

Hvordan arbeider vi nå og hva kan kystlagene gjøre?

I Forbundet KYSTENs bærekraftstrategi heter det følgende: Forbundet KYSTEN legger til rette for å øke andelen kvinner i organisasjonen og utjevne kjønnsforskjellene. Dette gjøres gjennom en bevisst holdning i forbindelse med ansettelser i sekretariatet og i forbindelse med sammensetning av landsstyret. Organisasjonen vil jobbe for å få flere med på aktiviteter og at alle kan ta lik del i tradisjonelle håndverk, uavhengig av kjønn.

Selv om Forbundet KYSTEN og kystlagene allerede er gode på mye, også å jobbe aktivt for at alle skal kunne være med på alt kysten har å tilby, er det likevel en stor overvekt av menn i kystlagene (som også er tilfellet i den øvrige frivilligheten), og i tradisjonsbåtbyggeryrket. Hvordan kan vi få med enda flere kvinner og jenter i vårt frivillige arbeid og på våre aktiviteter? Vi vil oppfordre kystlagene til å se nærmere på/gjennomføre en eller flere av følgende punkter:

1. Bevisst holdning: Aktivt arbeide for en bevisst holdning om jevn fordeling mellom menn og kvinner når man velger nytt styre i kystlaget og/eller vedta representasjonsregler i styrer, utvalg og komiteer.

2. Planer, kurs, tiltak: Gjennomføre egne planer, kurs eller tiltak for å fremme jenter og kvinners deltakelse i kystfrivilligheten.

3. Spør og inviter! Ekstra fokus på å spørre og invitere jenter og kvinner med på aktiviteter i regi av kystlaget. Forskning viser at menn oftere blir spurt om å delta - og forespørsler er en svært viktig forklaring på frivillig deltakelse. Når man spør folk er det gjerne slik at man spør noen man kjenner eller noen man allerede er ganske sikre på at har lyst til å delta. Det kan bidra til å opprettholde homogene og lite mangfoldige miljøer, som for utenforstående kan virke lukkede og lite inkluderende, selv om det ikke er intensjonen til dem som allerede deltar.

4. Tilby læring: Vektlegg læring og mulighetene for læring i kystlagets aktiviteter. Gutter og menn deltar i større grad enn jenter og kvinner i frivillig organisert arbeid fordi de oftere har egen erfaring fra feltet som den aktuelle frivilligheten er sentrert rundt, for eksempel i idrett - men slik er det også når det kommer til kystfriluftslivet og arbeidet knyttet til kysten, som båtbygging, restaurering og fisking.

5. Snakk med kvinnene! Snakk med kvinnene i styret og/eller kystlaget om hvordan de selv erfarer sin deltakelse og om hva de selv opplever er gode måter å rekruttere og inkludere enda flere kvinner i det fantastiske arbeidet og de flotte aktivitetene som kystlagene gjør, gjennomfører og tilbyr! Ideutveksling, diskusjon og å sammen komme frem til strategier er svært viktig for at inkluderingsarbeid skal bli vellykket.

6: Den skal tidlig krøkes: Dersom kystlaget har en ungdomsgruppe og/eller arbeider med barn og unge på andre måter, vær ekstra obs på å tydeliggjøre for jentene at de er velkomne og ønsket, og snakk med barn og unge om hvordan de selv opplever at aktiviteter i større grad kan tilgjengeliggjøres for jenter. Vi eldre har også mye å lære av de unge!

Noen gode forbilder

På denne dagen ønsker vi også å trekke frem noen kvinner som har satt og i dag setter sitt tydelige preg på norsk kystkultur. Utdanning og kunnskapsoverføring er viktige verktøy for å rekruttere flere kvinner inn i yrker knyttet til kysten, kystkulturarv og tradisjonshåndverk. Av dagens båtbyggere har vi blant annet Ella Mørtsell og Berit Osmundsen. Mørtsell tok fagbrev som trebåtbygger hos Oselververkstaden i Os, mens Berit Osmundsen har gjennomført et treårig båtbyggerstipendiat ved Norsk Håndverksinstitutt og arbeider nå på Oselververkstaden. Samtidig har en av våre fremste båtbyggere, Ulf Mikalsen, tyske Stephanie Hein som lærling hos seg på båtbyggeriet på Kjerringøy. Det ser til og med ut som om Steffi kan ta over hele virksomheten når Ulf bestemmer seg for å legge opp.

Ellers er det viktig å tydeliggjøre at vi har mange kvinnelige ledere og kvinner med verv i kystlagene, som sitter på en mengde kunnskap og viktig erfaring. I Forbundet KYSTENs landsstyre har vi hatt én kvinnelig leder, som virkelig satt sitt preg på forbundet og dets arbeid. Gerd Helga Stifoss-Hanssen (1948 - 2022) var leder i Forbundet KYSTEN fra 2007 til 2009. I et minneord i Grimstad Adressetidende, på vegne av Kystlaget Terje Vigen, minnes hun for sitt utrettelige arbeid for kystlaget og for å fremme kystkulturen generelt. Hun var med i kystlaget helt fra etableringen i 1990. I 2011 var Gerd Helga med i programmet Norskekysten på NRK, hvor hun loset Kystlaget Terje Vigens skøyte «Østerøy» fra Kristiansand til Lyngør.

Til slutt vil vi takke våre nåværende landsstyrekvinner for det de gjør for Forbundet KYSTEN og for norsk og nordisk kystkultur!

Gratulerer med kvinnedagen!