Funderer du på å søke midler til et tradisjonsbåtprosjekt? Se her!

​Har din organisasjon, skole, idrettslag, forening eller ditt museum et ønske om å sette i gang et tradisjonsbåtprosjekt? Nå er det nemlig ikke lenge til vi åpner for søknader i andre runde av vårt breddegaveprosjekt «Tradisjonsbåter - bygging og bruk»!

Fosen Folkehøgskole mottok midler fra breddegaveprosjektet i 2019 til bygging av en Åsfjordsseksring. Her sjøsetter elever båten, som har fått navnet "Lena". Foto: Fosen Folkehøgskole
Fosen Folkehøgskole mottok midler fra breddegaveprosjektet i 2019 til bygging av en Åsfjordsseksring. Her sjøsetter elever båten, som har fått navnet "Lena". Foto: Fosen Folkehøgskole
27.10.2022

Det er en glede for Forbundet KYSTEN at Sparebankstiftelsen DNB igjen har innvilget en nasjonal breddegave, denne gangen på 12 millioner kroner, til prosjektet «Tradisjonsbåter - bygging og bruk». Pengene skal omsettes i mest mulig kunnskap om bygging og bruk av norske tradisjonsbåter. Midlene skal, på en periode over tre år (2023 – 2026), fordeles til prosjekter som handler om bygging og bruk av tradisjonsbåter. Denne gangen kommer vi til å vektlegge bruk av båtene etter bygging mer enn vi gjorde i forrige runde av dette breddegaveprosjektet.

Vi åpner søknadsportalen i slutten av November, og vil da komme tilbake med mer informasjon og veiledning. Du/dere kan altså allerede nå begynne å tenke på prosjekt og søknadsskriving! Under kan du se kriterier for søknader.

Kriterier for søknader

  • Midlene skal gå til prosjekter der det bygges små og åpne båter i tre med en lokal eller regional stedstilhørighet. Båtene kan være tradisjonelt utrustet.
  • En lærling, eller annen omfattende kunnskapsoverføring, skal være del av byggeprosjektene som mottar midler.
  • Båtene gis bort gratis til frivillige organisasjoner, miljøer og prosjekter som driver på ideell basis samt utvalgte utdanningsinstitusjoner (f.eks. leirskoler og folkehøgskoler). Prosjektene skal være åpne for alle, men ha hovedfokus mot barn og unge.
  • Båtene som bygges skal knyttes opp mot et brukermiljø, enten et eksisterende eller at prosjektene bidrar til at nye brukermiljøer opprettes. Det skal utarbeides konkrete langsiktige planer og opplegg for bruk av båtene i aktivt friluftsliv med fokus på barn og unge.
  • Prosjektene skal ta sikte på langsiktig aktivitet, med aktiv bruk av båtene og kunnskapsoverføring til nye brukere. Etter at prosjektene er avsluttet vil Forbundet KYSTEN følge opp prosjektene for å sikre at båtene brukes og vedlikeholdes på lang sikt.
  • Prosjektene skal være bærekraftige

Andre ting som vil bli vektlagt i prioritering av søknader

  • Styrking av levende båtbyggertradisjoner med få kunnskapsbærere vil tillegges særlig vekt.
  • Brede nettverk med flere samarbeidspartnere vil bli prioritert.
  • Prosjekter der det foreligger en grad av medfinansiering vil bli prioritert.
  • Prosjekter som bidrar til verdiskaping lokalt eller regionalt vil bli prioritert.

Har du spørsmål? Kontakt tore@kysten.no.