Fra låve til kystkultursenter

Kystlaget Øster Riisøer overtok «låven» på Randvik fra Risør kommune i oktober 2020. I vinter 2022 fikk de 100 000,- fra Forbundet KYSTENs breddegaveprosjekt «Nytt liv i naust og sjøhus» til istandsetting.

Kystlaget Øster Riisøer jobber med istandsetting av denne låven.
Kystlaget Øster Riisøer jobber med istandsetting av denne låven.
8.11.2022

Arbeidet startet med å rydde bjørnebærkratt og hugge trær slik at man lettere kunne komme seg frem til bygget. Da startet arbeidet med å tømme bygget for oppbevart skrot. Taket var brukbart – alt annet måtte bygges nytt. Det meste av reisverk er skiftet, og alle bunn-sviller er nye. Det ble lagt asfaltflater, lektet ut og satt på panel. Alt innvendig ble revet før det ble montert nye etasje-skiller og vegger i henhold til godkjente tegninger.


Det er lagt ned mye arbeid utvendig med drening og store masseutskiftninger. En bekk som rant ut i området medførte overvann og ble lagt i rør. Gulvene ble hugget opp og ny masse lagt på, og det er lagt vannbåren varme i hele første etasje. Noen av de bedre gamle gulvbjelkene ble høvlet og pusset og brukt som synlige støtter under solide limtredragere.

Inne i bygget skal det blant annet bygges verksted for småsnekring med diverse mindre utstyr som sager, fres, plansliper og mer. Den lokale speidergruppen skal få sitt eget rom, og det skal også bli et klubblokale i bygget med dør ut mot en terrasse hvor det allerede har blitt bygget bakerovn, blant annet med midler fra Statsforvalteren. Bakerovnen skal brukes i kursvirksomhet. Gulvet på terrassen har tidligere vært brukt om dekket på en supplybåt.


Nå jobbes det med vinduer i hele bygget samt dør ut mot terrassen. Selv om mye arbeid er gjort og det er lagt ned over 10.000 dugnadstimer, så gjenstår det mye, men heldigvis er dugnadsgjengen fortsatt ivrige!

Både bygget og området rundt er tenkt brukt til kystlagets virksomhet. Kystlagets Øster Riisøer sitt mål er at bygget skal brukes til å formidle kystens kulturarv og gi det ny relevans. Kystlaget vil ta vare på og formidle kunnskap om natur og mennesker, anlegg, gjenstander, håndverk og tradisjoner, og utøve kulturarven i lokalsamfunnet ved å tilby fellesskap og sosiale møteplasser på tvers av generasjonene.


Kystlagets plan er å etablere et kystkultursenter basert på frivillighet og tilgjengelighet for alle. De vil drive kurs og aktiviteter innenfor kystkultur, tradisjonshåndverk, kunnskapsoverføring mellom generasjoner, maritim tradisjonsmat, småsnekring, andelslandbruk, klubblokale og egne ungdomsaktiviteter. Planen er å ha et bygg som kan brukes til «By-jubileet» i 2023. For det var kanskje på Randvik Risørs historie startet! Kystlaget ser for seg å bruke skjærgården og området rundt til for eksempel roturer med ungdomsgrupper fra Båtbua på Østre Randvik til Stakebua på Stangholmen – med mulighet for grilling og evt. overnatting. Kystlaget ønsker å etablere bryggefasiliteter for sine småbåter ved Sjøbua på Østre Randvik, og ønsker også å reetablere dypvannsbrygge på Vestre Randvik.


Vi gratulerer Kystlaget Øster Riisøer med det arbeidet som er gjort, og ønsker lykke til med arbeidet videre!