En innholdsrik helg i Roskilde

Lørdag 7. mai på Vikingeskibsmuseet i Roskilde ble en folkefest - med sjøsetting av vikingskip, taler, sang, musikk og sosialt samvær. En ekte feiring av levende kulturarv!

Estrid Byrding sjøsettes!
Estrid Byrding sjøsettes!
9.05.2022

Fotografiene i denne artikkelen er tatt av Tove Aurdal Hjellnes, nestleder i Forbundet KYSTEN og representant i den nordiske styringsgruppen, og Tore Friis-Olsen, representant i den nordiske styringsgruppen og seniorrådgiver i Forbundet KYSTEN.

Det var mange som møtte opp når Vikingeskibsmuseet i Roskilde skulle sjøsette sitt nyeste tilskudd til sin flåte av vikingskip - en rekonstruksjon av Skuldelev 3, som originalt ble bygget rundt år 1040 i Danmark. Skuldelev 3 er det best bevarte av Skuldelevskipene, da ca. 75% av originalen er bevart og utstilt på Vikingeskibsmuseet. Museet rekonstruerte skipet også i 1982-84, men den rekonstruksjonen (Roar Ege), er utslitt, og det var behov for en ny.

Den nye rekonstruksjonen har fått navnet Estrid Byrding, og ble til stor jubel døpt av borgermester i Roskilde, Tomas Breddam, på lørdag. Navnet har hun fått etter Estrid Svendsdatter, som var sterkt tilknyttet Roskilde i sin levetid, ca. samtidig som det originale skipet ble bygget. Dette kan man lese mer om på Vikingeskibsmuseets hjemmesider.

Dagen inneholdt også taler ved seniorrådgiver i Forbundet KYSTEN, Tore Friis-Olsen, borgermester Tomas Breddam, samt direktør for Vikingeskibsmuseet, Tinna Damgård-Sørensen. Deretter var det duket for musikalske innslag og den store sjøsettingen og jomfrureisen, før publikum fikk komme ombord i båten og snakke med kunnskapsrike frivillige om bygging, bruk og historie.

Estrid Byrding.


Møter i den nordiske styringsgruppen og veien videre


For den nordiske styringsgruppen som har ledet arbeidet med nominasjonen og innskrivingen av nordiske klinkbåttradisjoner på UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv, var dette en perfekt anledning til å samles igjen, både for å feire klinkbåtinskripsjonen, men også for å holde møter og diskutere veien videre.

Styringsgruppen skal i tiden som kommer samarbeide om å følge opp UNESCO-innskrivingen. Det skal blant annet jobbes med strategi og en nordisk verneplan for klinkbygde båter. For å få til dette er det viktig å samarbeide med miljøer og institusjoner som sammen med oss kan skape gode programmer for å verne og styrke klinkbåttradisjonene i hele Norden. Et viktig mål er å arrangere en nordisk konferanse om et drøyt år. Den skal arrangeres i Roskilde og Holbæk.

Bildedryss:


Den nordiske styringsgruppen i Estrid Byrding.

Tore Friis-Olsen fra Forbundet KYSTEN og Bosse Melberg, finsk representant i den nordiske styringsgruppen.

Endelig på vann!


Den nordiske styringsgruppen var ute på fjorden og rodde mens Estrid Byrding var på prøvetur. Her er Sigurbjörg Árnardóttir (Island) og Kristina Djurhuus Christiansen (Færøyene).

Tore Friis-Olsen overrekker en vimpel fra Forbundet KYSTEN til Tinna Damgård-Sørensen, direktør for Vikingeskibsmuseet.