Drømmer du om å bli trebåtbygger?

Trebåtbygger er en kursrekke som legger vekt på praktisk arbeid med materialer, verktøy og teknikker. Kursrekken er et samarbeid mellom Studieforbundet Kultur og Tradisjon og Forbundet KYSTEN. Nå finnes det ledige plasser på modul 3 og 4!

Studieforbundetkultur
Studieforbundetkultur
23.02.2022

Denne opplæringen skal bidra til å verne om det tradisjonelle håndverket og legge grunnlag for innsikt i og forståelse for det særegne ved materialbruken til trebåtbyggeren.

Kursrekken består av syv ulike kurs med fokus på ulike tema, og er lagt opp etter anbefalt rekkefølge. Kursene bygger på kompetansemålene i læreplanen for Vg3 trebåtbyggerfaget/opplæring i bedrift. Kursene blir holdt på Hardanger Fartøyvernsenter i Norheimsund, Museet Kystens Arv i Stadsbygd og Risør Trebåtbyggeri i Risør.

Her kan du lese mer om kursrekken Trebåtbygger.
Her finner du modulplanen for Trebåtbygger i sin helhet.
Her kan du melde deg på modulene med ledige plasser (lengst ned på siden)!

Vi håper å se deg på kurs!