12 millioner til bygging og bruk av tradisjonsbåter!

Det er en glede for Forbundet KYSTEN å melde at Sparebankstiftelsen DNB igjen har innvilget en nasjonal breddegave på 12 millioner kroner til prosjektet «Tradisjonsbåter - bygging og bruk». Pengene skal omsettes i mest mulig kunnskap om bygging og bruk av norske tradisjonsbåter. Nå gleder vi oss til å gi tradisjonen enda et kjempeløft!

Foto: Werner Karrasch, Vikingeskibsmuseet, Roskilde
Foto: Werner Karrasch, Vikingeskibsmuseet, Roskilde
28.06.2022

For andre gang har Forbundet KYSTEN fått innvilget en nasjonal breddegave til prosjektet «Tradisjonsbåter - bygging og bruk». Forrige runde av prosjektet kan du lese mer om her. Breddegaven fra Sparebankstiftelsen DNB er svært gledelige nyheter for det norske tradisjonsbåtmiljøet, og ikke minst for norsk kystkulturarv. Formålet er å sikre at kunnskapen om bygging og bruk av norske tradisjonsbåter overføres til nye generasjoner, dette gjennom å støtte opp om tradisjonshåndverket og aktiv formidling rundt bruken av båtene som blir bygget. Det er ekstra stas å få innvilget et slikt beløp til bygging og bruk av tradisjonsbåter etter at nordiske klinkbåttradisjoner i desember 2021 ble innskrevet på UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv. Midlene fra Sparebankstiftelsen DNB er et stort bidrag til målet om å sikre denne arvens levedyktighet i mange generasjoner fremover.

Treårig prosjekt


Pengene vi har til rådighet skal i løpet av tre år, fra 2023 – 2026, omsettes i mest mulig kunnskap om bygging og bruk av norske tradisjonsbåter. Vi skal dele ut ca. 3 millioner årlig, fordelt på flere lokale eller regionale prosjekter.

Aktuelle søkere kan være båtbyggere, i samarbeid med lokale brukere. Brorparten av midlene skal gå til bygging av båtene, men utvikling av opplegg og tilrettelegging for bruk skal også tilgodeses med støtte. Prosjekter som utmerker seg med spesielt innovative ideer rundt både båtbyggerhåndverket og kunnskap om bruk av båtene kan bli plukket ut som pilotprosjekter og bli tildelt ytterligere midler.

Noen av kriteriene til prosjekter som skal komme i betraktning for støtte vil være:

 • Midlene skal gå til prosjekter der det bygges åpne tradisjonsbåter med en lokal eller regional stedstilhøriget.
 • En lærling, eller eventuelt annen omfattende kunnskapsoverføring, skal være del av byggeprosjektene som mottar midler.
 • Prosjektene skal være åpne for alle men ha hovedfokus på barn og unge.
 • Båtene som bygges skal knyttes opp mot et brukermiljø, enten et eksisterende eller at prosjektene bidrar til at nye brukermiljøer opprettes.
 • Det skal foreligge konkrete langsikte planer og opplegg for bruk av båtene i aktivt friluftsliv med fokus på barn og unge.
 • Styrking av levende båtbyggertradisjoner med få kunnskapsbærere vil tillegges særlig vekt.
 • Brede nettverk med flere samarbeidspartnere vil bli prioritert.
 • Det må foreligge en plan for synliggjøring og formidling av båttradisjonen og prosjektet.
 • Grad av styrking av levende byggetradisjoner med få kunnskapsbærere vil tillegges særlig vekt.
 • Bidrag til brede nettverk med flere samarbeidspartnere vil bli prioritert.
 • Potensial for verdiskaping lokalt og regionalt vil tillegges vekt.

Forbundet KYSTEN har utarbeidet en bærekraftsstrategi som bygger på FNs bærekraftmål. Denne strategien må legges til grunn når prosjekter skal utarbeides. Les mer om bærekraftstrategien her.

Håndverksløftet

Tildelingen er del av Sparebankstiftelsen DNBs storsatsing «Håndverksløftet» som ble lansert i april i år. Formålet med satsingen er å gi barn og unge anledning til å bli kjent med tradisjonelle håndverksfag, og å gi dyktige unge tradisjonshåndverkere muligheter for å utvikle seg som utøvere og formidlere av sitt fag. Sparebankstiftelsen DNB er nest største eier av DNB, og det er utbyttet av dette eierskapet som deles ut til allmennyttige formål, med barn og unge som en viktig målgruppe.

Kunngjøring om søknadsfrister og kriterier

Vi vil først utpå høsten publisere mer informasjon om blant annet søknadsfrister og kriterier.

En stor takk til Sparebankstiftelsen DNB!


Vi setter stor pris på at Sparebankstiftelsen DNB igjen vil inngå i et samarbeid om tradisjonsbåter med oss, etter å i 2018 ha innvilget en breddegave på 7,9 millioner til det samme prosjektet. Disse midlene har over fire år blitt fordelt på lokale prosjekter over hele landet, og vært en stor suksess. Dette kan man lese mer om her.

Kontaktperson for prosjektet er Tore Friis-Olsen: tore@kysten.no.