Vågan kystlag ønsket seg rorbu - og fikk det!

​Rorbua er en gave fra Erling Rokkan, som også var med på å starte kystlaget i 1992.

Fint skal det bli!
Fint skal det bli!
30.11.2021

Kystlaget er i gang med restaureringsarbeidet av rorbua, og planlegger å rive en del som er påbygd og i dårlig forfatning. Det skal også byttes tak og bordkledning på rorbua, samt skal noen deler, som skal brukes som klubblokale, etterisoleres. Kystlaget har savnet et klubblokale i mange år, og en rorbu i gave er derfor perfekt. I gaven inngår også en tomt på Rekøya i Kabelvåg på ca. 2 mål, som rorbua skal flyttes til når den er ferdig restaurert. - For vår del er dette en kjempefin gave, sier Jarl Rölvåg, nestleder i Vågan Kystlag. Tanken er at rorbua skal fungere som klubbhus og som oppbevaringssted for utstyr som brukes i kystlaget virksomhet.

Kystlaget eier og forvalter også det verneverdige fartøyet Anne Bro, som har en svært spennende historie. Anne Bro er ferdig restaurert og godkjent til bruk, så kystlaget kan ta turer med turister og andre interesserte. Anne Bro har gått mange turer i 2021 til tross for Coronasituasjonen, og det er spådd et godt år for henne også i 2022.Kystlaget jobber i tillegg med å få til et samarbeid med Vågan Kommune, museet og fylket om opplæring av skoleelever i bruk av robåter, med marmelpasset som utgangspunkt. Dette ser lovende ut, og dersom det blir virkelighet skal kystlaget kjøpe inn fem robåter som skal brukes i opplæringen, der elever fra folkehøgskolen skal ta seg av opplæringen med robåtene.

Kystlaget har også fått i gang en egen motorgruppe som skal ta vare på og sette i stand de motorene som kystlaget har. Med andre ord - det skjer mye i Vågan Kystlag for tiden!

Noen av motorene til kystlaget.