Statsbudsjettet 2022

I dag la regjeringen frem neste års statsbudsjett. Her er tallene som er viktigst for oss og vårt felt.

Statsbudsjettet 2022
Statsbudsjettet 2022
12.10.2021

Statsbudsjettet som ble presentert i dag inneholder ingen stor dramatikk for Forbundet KYSTEN - men mens noen viktige poster får en økning, får andre en uheldig nedgang. Hele programkategorien «Kulturminner og kulturmiljø» har en nedgang på 3.2 %. Dette er i det hele tatt et grått og lite positivt budsjettforslag for vårt felt.

Det er foreslått en nedgang i Forbundet KYSTENs driftsstøtte, fra 4 513 000 i 2021 til 4 458 000 i 2022. En nedgang er selvsagt aldri noe vi ønsker oss.

Bevilgningen til Kulturminnefondet er foreslått økt med 1,4% til totalt 121 340 000, som er mindre enn forventet.

Dessverre får Riksantikvaren i år igjen merke sparekniven, med en foreslått nedgang på 4,5%, fra 700 101 000 til 668 797 000.

I post 71, «Tilskot til freda kulturminne i privat eige, kulturmiljø og kulturlandskap» er det foreslått et kutt; fra 159 015 000 i 2021 til 142 759 000 i 2022. Det er et stort kutt på over 16 millioner kroner.

I tilskuddet til fartøyvern, post 74, er det foreslått en økning; fra 65 972 000 i 2021 til 70 605 000 i 2022. Det er imidlertid en nedgang i forhold til saldert budsjett på 6 millioner kroner.

I tilskuddet til fartøyvernsenter, post 75, er det foreslått et kutt; fra 16 459 000 i 2021 til 15 557 000 i 2022.

Regjeringens bevilgninger til friluftsliv er også relevant for oss. I post 78, "Friluftstiltak", er det foreslått en liten økning; fra 180 776 000 i 2021 til 181 798 000 i 2022. Det utgjør kun prisregulering av posten.

Regjeringen foreslår å opprettholde tilskudd til studieforbund på samme nivå som i 2021, og plusser på justering for lønns- og prisstigning. Total ramme er 156 millioner kroner, opp fra 153 millioner kroner i fjor, for Studieforbundet Kultur og Tradisjon.