Regionalt seminar for kystlagene i Agder

Helgen 5. - 7. november arrangerte Forbundet KYSTEN og Kystlaget Terje Vigen regionalt seminar for kystlagene i Agder. Seminaret fant sted på Terje Vigens flotte kystkultursenter, rett utenfor Grimstad. I tillegg til diskusjoner av en rekke temaer, holdt båtbygger John A. Andersen foredrag om Agderkystens tradisjonelle båttyper. I løpet av helgen fikk deltakerne også bli med på en guidet omvisning på Berghavs maritime samlinger i Hasseldalen.

Østerøy. Foto: Forbundet KYSTEN
Østerøy. Foto: Forbundet KYSTEN
10.11.2021

Seminarets første kveld fant sted i flotte omgivelser på Bie Camping hvor sekretariatets representanter orienterte om hva som skjer sentralt, og båtbygger John A. Andersen holdt foredrag om Agderkystens tradisjonelle båttyper.

Tidlig morgen på Bie Camping. Foto: Forbundet KYSTEN


Videre på seminaret ble mange forskjellige temaer diskutert, blant annet hva som kan være fylkeskystlagenes rolle fremover. Per nå er det valgfritt med fylkeskystlag. I løpet av seminaret vektla kystlagene at de ønsker et samarbeid på fylkesplan for å jobbe sammen i det arbeidet som retter seg mot fylkeskommunen, uavhengig av om dette er formalisert i et fylkeskystlag eller ikke.

Fin utsikt fra kystkultursentret til kystlaget Terje Vigen! Foto: Forbundet KYSTEN


Et annet tema som ble diskutert og som nesten alltid står på agendaen, er hvordan kystlagene kan invitere og aktivere ungdommer. Mange av kystlagene har flere aktiviteter rettet mot ungdom som både engasjerer og skaper begeistring hos målgruppen, spørsmålet er hvordan de kan holdes i kystlaget etter endt prosjekt/aktivitet hvis dette er tidsbegrenset. Flere av kystlagene vektlegger at de ønsker en ideutveksling med kystlag som har et ungdomslag. Dette arbeider sekretariatet nå med å utarbeide en plan for.

Kystlaget Terje Vigen eier den 53 år gamle fiskeskøyta Østerøy, som er meget godt vedlikeholdt. Østerøy ble anbefalt bevaringsverdig av Riksantikvaren fordi den er tidstypisk og stedstypisk. Den 48 fot lange skøyta har for det meste fisket reker og makrell. Østerøy fungerer som et samlingspunkt for kystlagets aktiviteter, men er også til disposisjon for Grimstads befolkning. Foto: Forbundet KYSTEN


På seminarets siste dag ble kystlagene spurt hva de er gode på, og hva de kan gjøre bedre. De fleste kystlagene opplever å være gode møteplasser for medlemmene sine, samt at de er gode på restaurerings- og vedlikeholdsarbeid. Mange av kystlagene driver også utleie/utlånsvirksomhet, og bidrar med mye i sine lokalsamfunn - i kystlagene finnes det mange gode formidlere, som legger både tid, vilje og sjel i å formidle både kunnskap, kulturminnevern og historie. De fleste kystlagene oppgir at de ønsker å bli bedre på verving av ungdommer, barnefamilier og at de ønsker økt mangfold, samt at de også her ønsker ideutveksling og samarbeid. Dette arbeider sekretariatet også med å utarbeide en plan for.

Foto: Forbundet KYSTEN


I løpet av helgen fikk deltakerne også bli med på en guidet omvisning på Berghavs maritime samlinger i Hasseldalen. Her finnes mange skatter - Samlingen inneholder mer enn tusen gjenstander som representerer et tverrsnitt av norsk, og ikke minst sørlandsk, skipsbygging og -fart fra midten av det nittende til midten av det tyvende århundre.

Fra Berghavs maritime samlinger i Hasseldalen. Foto: Forbundet KYSTEN


Alt i alt var dette et spennende og viktig seminar, hvor mange aktuelle problemstillinger ble drøftet kystlagene imellom.

Utsikt fra brygga til Kystlaget Terje Vigen. Foto: Forbundet KYSTEN


Foto: Forbundet KYSTEN


Foto: Forbundet KYSTEN


Fra Berghavs maritime samlinger i Hasseldalen. Foto: Forbundet KYSTEN


Østerøy fra innsiden. Foto: Forbundet KYSTEN