Ny runde med aktivitetsmidler

Vi støtter lavterskel friluftslivsaktivitet for ungdommer eller invandrerere. Har ditt kystlag noen gode idéer? Send oss en søknad.

Vil kystlaget engasjere ungdom i kystfriluftsliv og kystkultur? Søk aktivitetsstøtte innen 1. juni. Foto: Roy A. Nilsen
Vil kystlaget engasjere ungdom i kystfriluftsliv og kystkultur? Søk aktivitetsstøtte innen 1. juni. Foto: Roy A. Nilsen
22.04.2021

Friluftslivet har aldri vært viktigere enn nå under pandemien. Nå er tiden for å invitere folk ut! Nå kan kystlag søke støtte til å skape aktiviteter for barn og ungdom mellom 6 -19 år, og innvandrere i alle aldre. Kystlagene kan få tildelt støtte til prosjekter som retter seg mot begge, eller kun en av målgruppene. Midlene kommer fra Miljødirektoratet og fra Kulturdepartementet som øremerkede prosjektmidler, og vi gleder oss tll å se dem forvandlet til aktivitet, møteplasser og opplevelser i kystlagene.

Formålet med midlene er å skape lavterskel aktivitet som gir gode opplevelser, og helst økt deltakelse i kystlagsaktivitet og kystfriluftsliv over tid.

Søknadsfrist: 1. juni. Vi behandler søknadene fortløpende etter hvert som de kommer inn, så alle får svar og kan komme i gang fortest mulig.

Søknadsskjemaet finner dere her

Vi ser frem til å få inn mange flotte søknader! Vi er klar over at det er usikre tider med smittevernrestriksjoner som stadig endres, og er så fleksible vi kan for at midlene skal komme til nytte.

For spørsmål og idémyldring, send mail til prosjektleder Tora Bakkemo: tora@kysten.no.