Historien til naustet er også historien til dem som har levd her

Stiftelsen Stemnebø Ting ble opprettet for å organisere arbeidet med å ta vare på og formidle historien til et naust helt ytterst i Sogn. Naustet er vurdert verneverdig, og huser også en over hundre år gammel Hardangerfæring.

Færingen på vei mot Hardanger Fartøyvernsenter for restaurering.
Færingen på vei mot Hardanger Fartøyvernsenter for restaurering.
7.10.2021

Stemnebø ligger i Gulen kommune, ytterst i sogn. I generasjon etter generasjon har folk her levd et fiskerbondeliv, og naustene hjelper oss å forstå deres historie. I naustet som Stemnebø Ting har fått midler fra Sparebankstiftelsen DNB og Forbundet KYSTEN til å restaurere finner man en mengde båt- og fiskeutstyr, i tillegg til færingen, samt redskaper til konservering av fangst og barking av nøter - en gang i tiden livsviktig utstyr. Naustet speiler livet til dem som bodde og livnærte seg i nærområdene. Bruken av naustet har tilpasset seg skiftende tider og nye behov. Besøkende beskriver en følelse av ro når de kommer til naustet, og ikke minst glede over aktivitetene som skjer i eller ved naustet - som å lære barn å ro, renske garn, sløye fisk og de årlige sjørøverfestene på midtsommeren. Stiftelsen har satt opp bord som de badende kan benytte seg av og folk liker seg i området. Folk har fått opp øynene for alt naustet rommer, men det trenger restaurering for å komme til sin fulle rett.


Til nå har stiftelsen lagt innsats i å rydde i naustet og få oversikt over naustmiljøet, tradisjonsbåten og ulike gjenstander. Dette arbeidet fortsetter, men stiftelsen har nå nok oversikt til at de har kunnet starte det mer systematiske arbeidet med en teknisk vurdering av båten, registrering av gjenstander og intervjuer med eldre folk i området som bidrar med unik og utfyllende informasjon til prosjektet. Peter Helland-Hansen fra Hardanger Fartøyvernsenter ble leid inn til å stå for den faglige delen av arbeidet, og stiftelsen er nå i mål med den tekniske vurderingen av båten.

Søndag forrige uke arrangerte stiftelsen samling for lokalbefolkningen med mål om å få hjelp til å navngi gjenstander, få informasjon om bruk og historier knyttet til bruken. Helland-Hansen tok lydopptak for å sikre informasjonen som ble delt. Det ble også servert kaffe og kaffemat, og de oppmøtte samtalte ivrig om båt, fiske og redskaper.Hardangerfæringen er nå fraktet til Hardanger Fartøyvernsenter der arbeidet vil fortsette med å gjøre den klar for sjøen, kartlegge dens historie og knytte naustet, gjenstander og båt sammen til en helhet. Parallelt fortsetter arbeidet med å ruste naustet for å huse båten, samt formidle historien som binder det hele sammen. Naustet er åpent, og etter restaureringen vil færingen være tilgjengelig for allmenn bruk.

Vi gleder oss til det ferdige resultatet!