Øksnes Kystlag 30 år!

I helgen feiret Øksnes Kystlag sitt 30-årsjubileum, gratulerer! I den anledning dro styreleder Asgeir Svendsen på besøk til kystlaget for å delta på feiringen.

Styreleder i Forbundet KYSTEN, Asgeir Svendsen, og leder i Øksnes Kystlag, Jan Einar Andersen.
Styreleder i Forbundet KYSTEN, Asgeir Svendsen, og leder i Øksnes Kystlag, Jan Einar Andersen.
8.11.2021

Øksnes Kystlag ble stiftet i 1991 og har gjennom sin innsats blitt en viktig del av samfunnet i Myre. Kystlaget har sakte men sikkert bygget opp sin virksomhet til å omfatte alt fra å restaurere båter og bygninger til å drive med Marmelpasset, turer med fiskeskøyta Lykken og arrangere kulturaktiviteter i eget hus. Denne innsatsen gjorde at Øksnes Kystlag mottok Kystlagsprisen i 2012. I landsstyrets begrunnelse het det blant annet at de var imponerte over hvordan kystlaget, i år etter år, klarer å holde et høyt tempo med stor dugnadsinnsats samtidig som de klarer å fornye seg underveis.

Samtale med leder i Øksnes Kystlag, Jan Einar Andersen.


Øksnes kystlag har vært initiativtaker til flere prosjekter som har blitt en del av Forbundet KYSTENs arbeid. Et slikt prosjekt er nettopp Marmelpasset, som ble satt i gang av kystlaget med utgangspunkt i lokal kystkultur og Lykken. Dette er i dag et nasjonalt prosjekt som flere andre kystlag også forvalter.

Rød løper på Løftingen


Takk, Øksnes Kystlag, for alt dere har bidratt med i 30 år!

Nestleder i Øksnes Kystlag, Karen Andersen Steinsvik, forteller om kystlagets historie.


Bildene i denne saken er tatt av Asgeir Svendsen og Halvard Tofte.