Vernet redningsskøyte på jakt etter ny eier

RS44 "Idun" er nå til salgs. Vi håper den havner i gode hender.

Foto: privat
Foto: privat
6.05.2020

Redningsskøyta RS44 "Idun" er vernet av Riksantikvaren, og et påkostet og godt vedlikeholdt kulturminne. De siste 36 årene har den vært i privat eie, og i bruk som fritidsfartøy og til kulturformidling. Nå ser eieren etter noen som vil overta, og håper å finne en ny eier med god forståelse for båtens kulturhistoriske verdi.

Riksantikvaren skriver følgende om båten på kulturminnesøk.no:

"Redningsskøyta «Idun» ble bygget i 1937 av Knut Christensen & Co i Risør og var på 60 fot. Krysseren ble donert til Redningsselskapet (NSSR) av det daværende livsforsikringsselskap Idun. «Idun» tjenestegjorde for NSSR i 32 år, og reddet i den perioden 40 personer, innslepte og assisterte 501 båter og 15 skip samt foretok 103 syketransporter. «Idun» ble betegnet som den mest moderne i sitt slag på alle områder og som den første skøyte i verden utstyrt med ekkolodd og elektrisk lodd. «Idun» var opprinnelig bermudarigget, men ble tidlig rigget om til gaffelrigg. Fartøyet er av Bjarne Aas-klassen, som er den første klassen av redningsskøyter som ble konstruert med motor som hovedframkomstmiddel. Opprinnelig hadde «Idun» en tosylindret Wichman 90-140 Hk semi-diesel, men ble erstattet i 1958 med en GM 6-110 med 242 Hk Samme år ble «Idun» modernisert til dagens utseende med nytt styrehus og redusert rigg. Overbygget er av tre med deler av sveiset stål. I 1969 fikk båten navnet «Odin» og ble benyttet som fritidsfartøy frem til 1985. Fartøyet har siden gjennomgått en omfattende restaurering, og har fått tilbake sitt opprinnelige navn «Idun». Som en god representant for norsk kystkultur og historie, og som første skøyte av sitt slag er «Idun» et viktig verneobjekt."

Interesserte bes kontakte eier Eddie Lesund på eddiesin@online.no
Båten kan ses i Bestumkilen i Oslo.