UNESCO-nominasjon overlevert i Paris

Alle de nordiske landene står bak en felles søknad til UNESCO om å inkludere nordisk klinkbåttradisjon på listen over menneskehetens immaterielle kulturarv. Samtlige nordiske kulturdepartementer har underskrevet nominasjonen som ble overlevert denne uken.

Fosen folkehøgskole er et av 200 kunnskapsmiljøer som holder klinkbåttradisjonene levende, og nå stiller seg bak UNESCO-nominasjonen. Foto: Fosen folkehøgskole
Fosen folkehøgskole er et av 200 kunnskapsmiljøer som holder klinkbåttradisjonene levende, og nå stiller seg bak UNESCO-nominasjonen. Foto: Fosen folkehøgskole
25.03.2020

Den klinkbygde båten er en spesiell nordisk båttype, som i to tusen år har hatt stor betydning for nordmenns bruk av havet. Variasjonen er stor, men byggemetoden er tilnærmet den samme i hele Norden. Båtene har gjennom generasjoner bundet de nordiske folkene sammen fra kyst til kyst, brakt Norden ut i verden og verden tilbake til Norden. Klinkbåtstradisjonen er en helt sentral del av vår kystkultur og kulturarv, og dette er første gang UNESCO mottar en nominasjonssøknad fra et samlet Norden. Det knyttes store forventninger til UNESCOs behandling av nominasjonen.

Det er Forbundet KYSTEN som står bak initiativet, og som har ledet den felles nordiske innsatsen som nå tar form av en omfattende UNESCO-nominasjon. Rundt 200 kunnskapsmiljøer som kan bygge eller bruke tradisjonelle klinkbåter stiller seg bak nominasjonen, inkludert samiske og kvenske miljøer.

- Om nordiske klinkbåttradisjoner blir innskrevet på UNESCO-listen er det en bekreftelse på at det internasjonale samfunnet i klartekst sier at denne kulturarven må bevares for ettertiden. Det betyr også at den løftes inn en større sammenheng og blir en del av menneskehetens immaterielle kulturarv, sier prosjektleder Tore Friis-Olsen fra Forbundet KYSTEN.

Nominasjonen blir behandlet i UNESCOs mellomstatlige komité i desember 2021.