Tilskuddsordninger marin forsøpling

Kystlag i hele landet gjør hvert år en stor jobb med ryddig av fjæra der de holder til. La oss bidra for miljøet også i 2020! Her er en oversikt over tilskuddsordninger man kan søke støtte fra.

Plast på avveie. Foto: Malin Jacob
Plast på avveie. Foto: Malin Jacob
15.01.2020

Forbundet KYSTEN er med i samarbeidsnettverket Hold Norge Rent. De har nylig laget en god oversikt over ulike ordninger som gir økonomisk støtte til prosjekter og tiltak mot marin forsøpling. Noe for ditt kystlag? Se oversikten her.

Vi er stolte av den innsatsen kystlagene gjør for miljøet i havet og fjæra. De siste to årene har mange kystlag utført store og små miljøforbedringer rundt driften av sine fartøy og anlegg, med økonomisk støtte gjennom vårt samarbeid med Stiftelsen UNI, og mange timer frivillig dugnadsarbeid. I 2019 fikk vi også vårt første miljøfyrtårnsertifiserte kystlag, med Salta i Bodø!