Takk for innsatsen i år

En nyttårshilsen fra styreleder Asgeir K. Svendsen, på tampen av et år som har krevet litt mer av oss alle.

Asgeir K. Svendsen er styreleder i Forbundet KYSTEN. Foto: Bente Foldvik
Asgeir K. Svendsen er styreleder i Forbundet KYSTEN. Foto: Bente Foldvik
30.12.2020

Kjære kystlagsmedlemmer kysten rundt,

2020 har vært et krevende år for mange, også for frivilligheten. Dere fortjener derfor en ekstra takk for innsatsen i år. Det har ikke vært lett å drive kystlag når pandemien har hindret oss i å gjøre noe av det aller viktigste vi gjør: å skape møteplasser og få folk sammen om en viktig felles sak. Det har vært vanskelig å planlegge aktiviteter, og mye frivillig innsats har føltes spillt når man gang på gang har måttet avlyse arrangementer og samlinger av smittehensyn.

Spesielt vil jeg takke Bergen kystlag. Det var en tung men riktig og nødvendig beslutning dere gjorde, da landsstevnet som skulle vært i Bergen i sommer ble avlyst. Vi vet hvor mye arbeid som allerede var lagt ned i å planlegge det som ville blitt et storslagent stevne. Takk igjen. Vi håper dere vil gyve løs igjen om noen år, med nytt mot.

Jeg og landsstyret er imponert over hvordan kystlagene har tilpasset seg handlingsrommet vi hadde i år, og allikevel har fått til mye. Med god organisering og små «dugnadskohorter» har mye blitt gjort, pandemi til tross! Dere gjør en avgjørende viktig jobb i å ta vare på kystens kulturminner og kulturarv, skape lavterskel aktivitet og meningsfulle fellesskap der dere er.

Ta vare på dere selv og hverandre. Jeg håper å se mange når vi igjen samles til Forbundet KYSTENs landsstevne hos Jeløy kystlag i Moss i juli!

Med ønske om et riktig godt nytt år,

Asgeir K. Svendsen
Styreleder i Forbundet KYSTEN

Hjertelig velkommen som nytt medlem! Her kan du melde deg inn.