Søk støtte til ungdoms- eller integreringsprosjekter

Mange planlagte aktiviteter ble avlyst i år på grunn av pandemien. Har kystlaget lyst og mulighet for å gjennomføre prosjekter med ungdom eller innvandrere i løpet av 2020, så send oss en søknad.

Albert Lombardo lærte å seile på Camp Oselvar i sommer. Nå kan kystlag få støtte til ungdoms- og integreringsprosjekter ut over høsten. Foto: Roy A. Nilsen
Albert Lombardo lærte å seile på Camp Oselvar i sommer. Nå kan kystlag få støtte til ungdoms- og integreringsprosjekter ut over høsten. Foto: Roy A. Nilsen
17.09.2020

2020 går mot slutten, men er langt i fra ferdig! Vi vil gjerne få i gang enda flere aktiviteter rettet mot kystfriluftsliv og unge. Siden en del planlagt aktivitet utgikk i år har vi prosjektmidler igjen som skal brukes opp før året er omme! Formålet med midlene er å skape opplevelser med kystfriluftsliv for to målgrupper: barn og ungdom mellom 6 og 19 år, og innvandrere i alle aldre. Kystlagene kan få tildelt støtte til prosjekter som retter seg mot begge, eller kun en av målgruppene.

Mer info og søknadsskjema finner dere her.

Søknadsfrist: 15. oktober. Vi behandler søknadene fortøpende etterhvert som de kommer inn, så alle får svar og kan komme i gang fortest mulig.

Har dere lyst, tid og kapasitet til å dra i gang noe nå på høsten? Her er det bare å hive seg rundt. Klekk ut en plan, send forslag og still spørsmål til tora@kysten.no.