Nytt og enklere regelverk på plass

1. februar 2020 trådte to nye forskrifter i kraft som er relevante for mange av våre kystlag.

Foto: Tuva Løkse
Foto: Tuva Løkse
10.02.2020

Tungvint og lite tilpasset regelverk har vært en hodepine for mange kystlag og andre som tar grupper av folk ut på sjøen i formidlings- og opplæringssammenheng. Nå trår to nye forskrifter i kraft, som skal gjøre det litt enklere for oss.

Den ene er "Forskrift om fartøy under 24 meter som fører 12 eller færre passasjerer". Passasjerer defineres av Sjøfartsdirektoratet som alle andre enn båtens egen besetning. Dermed er denne forskriften viktig å oppdatere seg på for alle som ferdes på sjøen med flere enn bare egen familie/venner. Forskriften inneholder en paragraf som unntar mye, men ikke all, typisk kystlagsaktivitet fra de fleste kravene. Sjekk om det gjelder deres aktiviteter eller ikke!

Den andre er "Forskrift om åpne treskip som fører flere enn 12 passasjerer". Denne er relevant for lag og foreninger eller enkeltpersoner som har større åpne skip, som vikingskip-rekonstruksjoner og f.eks. store fembøringer. Skip med oppholdsrom under dekk er ikke omfattet av forskriften og må ha et vanlig passasjerskipssertifikat om de har med flere enn 12 personer utenom den faste besetningen.

Det har vært et langvarig arbeid å følge opp utarbeidelsen av de to forskriftene, med flere innspillsrunder til Sjøfartsdirektoratet de siste 2-3 årene. Vi er glade for at vi, og de mange andre kystkulturforkjemperne som har engasjert seg, har blitt hørt på viktige punkter. Resultatet er to mye mer anvendelige regelverk enn det de første utkastene la opp til. Det gjenstår allikevel å finlese de nye forskriftene og forstå hvordan de vil utarte seg i møte med den mangfoldige og varierte virkeligheten vi har langs kysten vår. Vi er i gang med et dypdykk ned i hva forskriftene innebærer for ulike miljøer og båtbrukere, og vil presentere dette så snart vi har det klart. Ta gjerne kontakt med sekretariatet hvis du har konkrete spørsmål.