Nye kontingentsatser i 2020

Fra 2020 øker vi medlemskontingenten. Det er ti år siden sist vi foretok en prisjustering, og dette er et nødvendig grep for å utgjevne prisøkningen som har vært i perioden. Vi håper alle medlemmer allikvel blir med oss videre!

Foto: Tuva Løkse
Foto: Tuva Løkse
10.01.2020

I april 2019 vedtok landsmøtet vårt å øke kontingentsatsene. Økningen trer i kraft fra og med fakturaen som sendes ut i januar 2020. De nye satsene er som følger:

Hovedmedlemskap kr. 500
Ungdomsmedlemskap kr. 250
Husstandsmedlemskap kr. 75

Hvis du har avtalegiro så husk å sjekke at beløpsgrensen for denne i nettbanken er høyere enn den nye kontingenten. Avtalegirotrekket skjer den 21. januar.

Det er 10 år siden sist vi justerte kontingenten. Derfor er det nødvendig at medlemskontingenten blir økt med kr. 100 for å utjevne for prisøkningen som har vært i den perioden. Medlemskontingenten utgjør i dag rundt 25 % av inntektsgrunnlaget for organisasjonen. Det gjør organisasjonen sårbar overfor endringer i driftstøtte og prosjektstøtte. En økt medlemskontingent gir oss en bedre mulighet til å drive økonomisk forsvarlig ved at vår egeninntjening blir bedre.

Vi ber om forståelse for økningen, og håper alle medlemmer blir med oss videre! Ta kontakt hvis dere har noen spørsmål.