Ny krisepakke for frivilligheten 

Mange kystlag har tapt viktige inntekter på grunn av Koronapandemien. Nå lanseres en ny krisepakke som skal bøte på dette. Sjekk om dere kan søke!

I sommer skulle vi vært samlet i Bergen til landsstevne. Slik ble det dessverre ikke. Foto: Fjordsteam
I sommer skulle vi vært samlet i Bergen til landsstevne. Slik ble det dessverre ikke. Foto: Fjordsteam
6.08.2020

En ny koronakrisepakke for frivillige lag og organisasjoner er klar. Formålet med ordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som har betydelig inntektstap fra arrangementer eller annen spesifisert aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten i forbindelse med COVID-19-utbruddet.  

Krisepakke 2 gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020. Søkerne må være registrerte i Frivillighetsregisteret. 

Søknadsfristen er 15. september

Det kan søkes om: 

Tapte inntekter fra arrangementer som skulle vært arrangerte i perioden (for eksempel tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter).  

Arrangement vil si tidsavgrensede aktiviteter som er åpne for alle medlemmene, besøkende, publikum og andre deltakere i målgruppen.

Tapte billettinntekter fra annen spesifisert aktivitet i perioden (for eksempel museer, akvarier, kinoer eller idrettsanlegg). 

Annen spesifisert aktivitet vil si tilbud i regi av frivillige virksomheter som skulle vært åpne for besøkende i den gjeldende perioden. 

Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, båter og andre rom og lokaler). 

Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til et arrangement eller annen spesifisert aktivitet. 

Les mer på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider.