Milepæl på veien mot UNESCO-nominasjon av klinkbåttradisjonen

Nå er det offisielt! Alle statspartene i Norden, Færøyene og Åland slutter seg nå til nominasjonen.

Foto: Bente Foldvik
Foto: Bente Foldvik
3.02.2020

Nylig fikk vi denne gledelige meddelelsen fra Kulturdepartementet:

«Vi har gleden av å informere om at alle de nordiske statspartene nå har bekreftet at de stiller seg bak nominasjonen. Færøyene og Åland har også bekreftet sin støtte. Vi setter svært stor pris på at et samlet Norden dermed står sammen om å løfte fram dette viktige immaterielle kulturuttrykket. Dette vil også være den første fellesnordiske nominasjon til UNESCOs lister og fortegnelser over den immaterielle kulturarven. I løpet av februar vil det endelige nominasjonsskjemaet og vedleggene bli ferdigstilt. Kulturdepartementet vil deretter oversende alt til Norges permanente delegasjon til UNESCO i Paris».

I løpet av mars vil representantene fra de nordiske statspartene, det vil si kulturdepartementene i Norden komme sammen for å signere nominasjonen. Som nevnt tidligere er fristen for å nominere til UNESCO 31. mars. Det nordiske samarbeidet om nominasjonen er koordinert av Forbundet KYSTEN, og er et arbeid som har pågått siden 2011.

Alle kystlagene er forvaltere og bærere av kunnskap om de klinkbygde båtene. Enten det handler om å ta vare på båter, restaurere dem eller å bruke dem gjennom turer og aktivt friluftsliv. Noen kystlag bygger også tradisjonelle klinkbygde båter. Det gjør godt å vite at kulturdepartementene i de nordiske landene mener at denne kunnskapen kystlagene og andre besitter er så viktig at de nå nominerer den til UNESCOs representative liste over menneskehetens immaterielle kulturarv.

Les alt om UNESCO-nominasjonen her.