Julegaven som gleder hele året

Kjenner du en som har alt hen trenger OG en interesse for kystkultur? Gi et års abonnement på Tidsskriftet KYSTEN i julegave i år.

Nyrestaurerte "Gurine" pryder forsiden på nyeste nummer. Foto: Bente Foldvik
Nyrestaurerte "Gurine" pryder forsiden på nyeste nummer. Foto: Bente Foldvik
1.12.2020

Tidsskriftet KYSTEN er medlemsbladet vårt, og et anerkjent fagtidskrift om maritimt kulturminnevern. Her møter du ildsjeler og pådrivere i inspirerende reportasjer, og fagfolk i alle slags disipliner skriver selv om det de kan best. Bladet sendes ut fem ganger i året til alle medlemmer som har betalt kontingenten på kr. 500.

Som medlem er man med og støtter vårt arbeid for å ta vare på og formidle kystens kulturarv, og man får anledning til å delta i alle aktiviteter og tilbud i sitt lokale kystlag. Her kan du lese mer om arbeidet vårt. Det er også helt i orden å bare lese bladet!

Vil du glede noen med en gave som varer hele året? Send en e-post til mona@kysten.no eller ring 22424282, så ordner vi det praktiske!