Forbundet KYSTENs landsstevne i Bergen avlyst

Sommerens landsstevnearrangør, Bergen kystlag, har tatt en vanskelig men klok beslutning. Stevnet avlyses på grunn av koronapandemien.

Bergen
Bergen
21.04.2020

Bergen kystlag skriver følgende etter gårsdagens styremøte:

"Forbundet KYSTENs landsstevne 2020 i Bergen avlyses.

Et samlet styre i Bergen Kystlag fattet mandag beslutning om å avlyse Forbundet KYSTENs Landsstevne 2020 i Bergen som var planlagt i juli. Styret finner det umulig å gjennomføre arrangementet i tråd med smitteverntiltakene bestemt av myndighetene. Å samle tusenvis av byens borgere og langveisfarende gjester til maritim fest på Vågen, på kaiene i Bergen sentrum og i foredragssalene i byen vil bidra til smitte og kan føre til at folk blir syke. I et slikt perspektiv ble et vanskelig valg gjort enkelt.


Alle som har bestilt kaiplass vil få refundert billetten så snart vår tjenesteleverandør får prosessert kanselleringen. 


Det har vært lagt ned mye arbeid av medlemmer og samarbeidspartnere det siste året som vi nå dessverre ikke kan høste fruktene av. Bergen Kystlag ønsker å takke alle involverte som har bidratt med arbeidsinnsats og økonomisk støtte til landsstevnet for innsatsen.


Jeløy Kystlag i Moss er i gang med planleggingen av landsstevnet for 2021, og vi oppfordrer venner av kystkulturen til å sette seil dit når epedimien forhåpentligvis er under kontroll. 
 Beslutningen vil dessverre ha negativ betydning for Bergen Kystlags økonomi. Mennesker i alle aldersgrupper som er glad i kystkultur oppfordres derfor til å bli medlem av Bergen kystlag og på den måten støtte lagets videre arbeid med sine ikoniske tradisjonsbåter og daglig arbeid til fremme av kystkulturen. Vi holder til sentralt i Elsesro og ytterligere informasjon finnes på facebooksidene våre."

Vi vil takke Bergen kystlag for alt arbeidet de har lagt ned i planleggingen av det som ville blitt et uforglemmelig landsstevne i Bergen. Forbundet KYSTEN bidrar økonomisk til å ta av for denne støyten, og oppfordrer også alle andre til å støtte opp om Bergen kystlag.

Neste års landsstevne arrangeres hos Jeløy kystlag i Oslofjorden. Velkommen dit!